Regeringens utredning om arbetsrätten ska lämna förslag om ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna” när anställda sägs upp på grund av arbetsbrist. Turordningsregeln ”först in, sist ut”, kan därför komma att luckras upp.

Enligt uppgifter till Arbetet överväger nu las-utredningen att låta alla företag, oavsett storlek, göra upp till fem undantag från turordningsreglerna. Men företag som tar ansvar för de anställdas kompetensutveckling ska få göra upp till tio undantag. Exakt vilka krav företagen skulle behöva uppfylla för att göra tio undantag från turordningen är dock inte klart.

Skärpta krav på rätt kvalifikationer

Las-utredningen överväger också att skärpa kraven på att medarbetare som har rätt till förtur till fortsatt jobb har rätt kvalifikationer, rapporterar Arbetet. Om en medarbetare behöver byta arbetsuppgifter vid arbetsbrist måste arbetsgivare i dag acceptera en upplärningstid på upp till sex månader.

Men las-utredningen föreslår nu att den anställde måste klara de nya arbetsuppgifterna direkt för att ha förtur till fortsatt jobb, rapporterar Arbetet. Arbetsgivaren ska bara behöva ge en kort introduktion, enligt förslaget.

Men utredningens förslag är långt ifrån färdiga. Las-utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 31 maj.