Medelvärdet för sjukfrånvaro efter allvarliga arbetsolycksfall som inträffade under år 2018 är 54 dagars sjukfrånvaro.

För städare och fönsterputsare tar det mycket längre tid att komma tillbaka till jobbet, de har i snitt 70 dagars sjukskrivning.

Det visar AFA Försäkrings rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2020.

Bara tågvärdar har fler dagar men det är en mycket liten grupp i statistiken jämfört med städare och fönsterputsare.

Stor ökning i antal dagar

Rapporten visar 2018 års siffror eftersom det är en eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden.

År 2017 hade städare och fönsterputsare en median på 58 sjukdagar efter allvarlig arbetsolycksfall. Medelvärdet har alltså ökat stort.

Vanligaste olyckstypen för yrkesgrupperna är fallolyckor, vilket inkluderar både fall från en höjd men också från samma nivå, att man snubblar eller halkar.

Stress orsakar många olyckor

Jessika Bäckman, regionalt skyddsombud i region Nord, säger att många fallolyckor beror på tidspress och att personalen inte fått tillräckliga instruktioner om hur man ska göra, som att man inte ska ta stora kliv nedåt och rakt bakåt när man städar trappor.

– Jag vet till och med folk som använder vanlig mopp med en vattenhink där man vrider ur moppen. Ska man springa med hinken och släpa den upp och ned och så är det stressigt – då finns risk att falla, säger hon.

Jessika Bäckman, Fastighets.

Något som skulle minska risken för att falla vore om alla fick ordentliga arbetsskor med halkskydd av arbetsgivaren, menar RSO:t. Men så är det inte i städbranschen.

Även för fönsterputsare är tidspress en stor riskfaktor.

– Många skador handlar om att man har för lite tid, säger Jessika Bäckman.

Här är dina försäkringar

Om du skadar dig på jobbet, eller när du är på väg till eller från det, kan du ha rätt till extra ersättning.
Du kan bland annat få pengar för utebliven inkomst, för kostnader du fått i och med skadan och för fysiskt eller psykiskt lidande. Eller om du blivit utsatt för hot, våld eller rån.
En förutsättning är att din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal.
Försäkringen som Fastighetsanställdas förbund är ansluten till hos AFA Försäkring heter TFA.

Här kan du läsa mer om den!

Vid sjukskrivning mer än två veckor kan du själv ansöka om avtalsgruppförsäkring, AGS, som kompletterar sjukpenningen som du får från Försäkringskassan.

Ett antal medlemsförsäkringar ingår i ditt medlemskap i Fastighets, bland annat hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.
Sjuk- och efterlevandeförsäkringen ansluts du till automatiskt om du inte tackar nej till det och är en försäkring som kostar extra.
Du kan även köpa till medlemsförsäkringar, bland annat sjuk- och efterlevandeförsäkring samt olycksfallsförsäkring för din partner.

Läs mer på: lo.se/start/facket_forsakrar

Eller på Fastighets informationssida om försäkringar här.