– Beslutet säkrar att skyddet mot osakliga uppsägningar är intakt. Därmed finns det förutsättningar att åter förhandla med Svenskt Näringsliv, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson i ett uttalande.    

Fastighets var ett av flera kritiska förbund som klev av las-förhandlingarna i höstas. Seko är nu också med på tåget efter dagens möte.

Det känns bra, och särskilt bra att beslutet fattades i enighet

–Det känns bra, och särskilt bra att beslutet fattades i enighet och utan det blev någon debatt. Vi tycker olika i flera frågor, beroende på att villkoren för förbundens medlemmar skiljer sig åt, men vi går fram tillsammans, säger Sekos ordförande Valle Karlsson.

Saklig grund får inte rubbas

Valle Karlsson är särskilt nöjd med att representantskapet ställde sig bakom kravet från flera förbund på att frågan om saklig grund inte får tas upp i förhandlingarna.

–Det är inte och ska inte vara förhandlingsbart. Saklig grund är fundamentet i anställningsskyddet. Om tryggheten minskar får vi tysta arbetsplatser. Coronakrisen har visat hur viktig tryggheten är, säger han.

Även Fastighets ordförande Magnus Pettersson klargjorde i veckan att saklig grund-begreppet är avgörande.

–Det viktigaste för oss är att inte ändra i saklig grund-begreppet, sa Magnus Pettersson i en intervju med Fastighetsfolket. 

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd tillkom 1974. Innan dess var det fritt fram för arbetsgivare att säga upp anställda. 

Den nuvarande lagen började gälla 1982. I den står bland annat vilka anställningsformer som är lagliga, på vilka grunder anställda kan sägas upp eller avskedas och vilka uppsägningstider som gäller.

Förutom att frågan saklig grund försvinner från dagordningen i de kommande förhandlingarna har representantskapet tagit intryck av kritiken från Seko, Fastighets, Byggnads, Målarna och Kommunal när det gäller insyn och delaktighet i förhandlingarna.

Alla förbund ska få påverka

I de fortsatta förhandlingarna säkerställs att alla förbund får inflytande och kan påverka.

–Vi ska ha en öppen process så att ett förhandlingsresultat inte kommer som en blixt från klar himmel, säger Valle Karlsson.

Hösten 2019 kände sig flera förbund förda bakom ryggen av LO, som enligt kritikerna förhandlat om saklig grund, trots att man tidigare varit överens om den frågan inte skulle tas med.

Seko, Fastighets, Kommunal, Byggnads och Målarna valde att lämna förhandlingarna i protest. Pappers hade redan innan ställt sig utanför. 

En majoritet måste säga ja

När det finns ett färdigt avtalsförslag ska det först behandlas i LO:s styrelse, därefter av LO:s representantskap där det krävs minst 60 procents majoritet för beslut, samt i varje förbundsstyrelse. Om LO säger ja, kan enskilda förbund ändå ställa sig utanför

Tanken är att det ska finnas ett färdigt förslag i september månad.

Vill stärka tryggheten

Hösten 2017 begärde LO förhandlingar med Svenskt näringsliv om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. LO ville stärka tryggheten för visstidsanställda och garantera rätten till heltid genom avtal med arbetsgivarna. LO lyfte också fram behovet av ökade möjligheter till omställning, det vill säga fortbildning och utbildning av anställda.