Avtalet mellan Almega och ST24 service AB skrevs under i juli. Fastighets ville inte teckna ett hängavtal med företaget, utan föredrog ett centralt avtal med Almega, säger Madlén Gunnarsson, regionansvarig på Fastighets Region Väst.

– Jag ville inte ha något hängavtal, eftersom det har varit så mycket problem. Vi behöver inte sådana företag i branschen och vår linje inom förbundet har varit tydlig med att de inte bör få vara med på banan helt enkelt. Men det är bra att vi nu kan gå via Almega i fall företaget inte sköter sig, säger hon.

Vad är ett hängavtal?

Ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en facklig organisation där arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa förbundsavtalet för branschen utan att för den skull vara medlem i arbetsgivarorganisationen.

Källa: Medlingsinstitutet

ST24 har sitt kontor i Kungälv och sysslar i huvudsak med städning. De har kunder i bland annat Göteborg, Kungälv och Skaraborg. Som Fastighetsfolket rapporterade i mitten av juni hade ST24 då kontaktat Fastighets och flera andra LO-förbund för att försöka få kollektivavtal. Men Fastighets gav dem kalla handen eftersom företaget ansågs oseriöst. Vd:n har varit hotfull och aggressiv mot Fastighets ombud och framför allt hade två anställda då vittnat om arbetsvillkoren på ST24.

”Vi vill ha bort alla sådana här företag. De ska inte finnas i våra branscher. När man behandlar sin personal så här så blir personalen livegen” sa Fastighets ordförande Magnus Pettersson då.

85 kronor i timmen

I en intervju med Expressen hade ett polskt par i 50-årsåldern berättat att de arbetat för 85 kronor i timmen, trots att de nästan uteslutande jobbade natt och städade på olika gym i bland annat Kristinehamn.

När paret blev medlemmar i SAC Syndikalisterna och fick hjälp med att förhandla om sina villkor, fick de sparken. ST24 vägrade dessutom förhandla med SAC Syndikalisterna. I maj stämde SAC företaget i Arbetsdomstolen för brott mot förhandlingsskyldigheten. Och i juli stämde SAC företaget på nytt för bland annat föreningsrättskränkning och yrkade att Arbetsdomstolen skulle ogiltigförklara ST24:s avsked av det polska paret.

– Det är skrämmande att de har agerat som de gjort och fortsätter vara så villkorslösa. Hela deras affärsmodell går ut på ovärdigt låga löner och anställda som nästan är livegna, säger Frederick Batzler, jurist på SAC Syndikalisterna.

Hyran drogs från lönen

I domstolshandlingarna finns fler detaljer som SAC lägger fram för att berätta om sina medlemmars villkor på ST24.

En stor andel av de anställda är polska medborgare som rekryterats i Polen. Men anställningsavtal och bilagor var på svenska. Anställda som ville sluta utan godkännande från företaget kunde få böter på 10 000 kronor. För att få jobba på företaget var de anställda tvungna att bo i ST24:s bostäder. Hyran drogs från lönen. Några dagar efter att SAC begärt förhandling uppmanades de anställda att packa sina saker och lämna boendet.

De kan inte behandla anställda så här, det är inte okej någonstans

Madlén Gunnarsson, regionansvarig på Fastighets Region Väst

Nettolönen var 85 kronor i timmen, trots att det stod 100 kronor på kontraktet. Paret arbetade utan ersättning för övertid eller OB – trots att de mestadels jobbade på nätterna med att städa gymlokaler. De fick heller ingen semesterersättning. Scheman visar att det polska paret vissa månader kunde arbeta 220 timmar i månaden, nästan bara nätter. De var skyldiga att arbeta även vid sjukdom.

– Det är uppenbart att det här bolaget utnyttjar folk som vill komma till Sverige och arbeta. De använder verkligen sitt informationsövertag då de kan både svenska och polska. Villkoren är så oanständigt låga att man blir förbannad, säger John Nordmark, förhandlare på SAC Syndikalisterna.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan en fackförening och en arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation. Avtalet bestämmer vilka villkor som gäller på arbetsplatsen, som löner, arbetstider, ledigheter och annat som arbetsgivare och fackförening är överens om.
Nio av tio löntagare omfattas av kollektivavtal och det har även betydelse för de som inte är medlemmar i facket.
När kollektivavtalet är underskrivet kan fackföreningen inte strejka eller vidta andra konfliktåtgärder. Det råder så kallad fredsplikt.
Källa: LO

Godkändes i juli

I juli godkändes alltså ST24 av Almega och blev då bundet av kollektivavtalet Serviceentreprenad.

– Vi har uppmanat alla att inte teckna kollektivavtal med dem och ville inte ha något hängavtal. Men det är bra att Almega har ett avtal med dem, för då kan Almega hjälpa oss hålla ordning på företaget om de gör fel. Nu finns det ett kollektivavtal, så vi bokade in ett möte med företagets vd, säger Madlén Gunnarsson på Fastighets.

Det är uppenbart att det här bolaget utnyttjar folk som vill komma till Sverige och arbeta.

John Nordmark, förhandlare på SAC Syndikalisterna

I ett två timmar långt möte gick Fastighets igenom vilka villkor som företaget nu måste leva upp till, enligt Madlén Gunnarsson.

– Jag var extremt tydlig med att de måste följa reglerna i kollektivavtalet och att jag kommer att nagelfara honom i varje läge framöver. De kan inte behandla anställda så här, det är inte okej någonstans. Vi vill också ha en introduktion med alla anställda så att de får reda på vad facket gör och vad som gäller.

Almega säger att de och Fastighets gemensamt kom fram till att det bästa var att företaget fick kollektivavtal.

– Tillsammans med Fastighets kom vi fram till att det vore bättre att de hade kollektivavtal än att de inte hade det. Jag tycker att det är rimligt. Vår grundinställning är att det är bra om företag har kollektivavtal så att det finns ett tydligt regelverk kring vad som gäller, säger Anders Lenhoff.

”Regelbundna kontakter”

Hur ska ni säkerhetsställa att de följer reglerna?

– Förhoppningen är att de kommer att följa kollektivavtalet och min bedömning är att de kommer att göra det. Jag har haft mycket kontakt med vd:n, vi har regelbundna kontakter med företaget och informerat om vad som gäller, säger Anders Lenhoff.

Måndagen den 24 augusti ska det hållas en första muntlig förberedelse i målet om brott mot förhandlingsskyldigheten, där SAC Syndikalisterna och ST24:s ombud ska mötas.

Fastighetsfolket har sökt ST24:s vd och företagets juridiska ombud, men de har inte återkommit med någon kommentar.