För drygt ett år sedan var ombudsmän från Fastighets i kontakt med städföretaget i fråga för att försöka teckna kollektivavtal. Men företagets vd var inte intresserad och uppträdde aggressivt och hotfullt mot fackets utsända. 

Då ingen ur personalen var fackligt anslutna valde Fastighets att inte kräva kollektivavtal. 

”Utnyttjar polacker”

Ett par i 50-årsåldern från Polen som kommit till Sverige för att arbeta för företaget beskriver i en intervju med Expressen att de behövt jobba trots att de är sjuka och att de var tvungna att bo i ett rum som företaget hyr ut och att hyran på 4900 kronor dras av lönen.

Lönen ligger också under kollektivavtalsenliga nivåer. 85 kronor i timmen som med deras arbetade timmar blev runt 14 000 var i månaden innan hyran drogs av.

Företaget är verksamt på ett 20-tal svenska orter och har endast polacker anställda. 

– Det här handlar om polacker som utnyttjar polacker, säger en av de intervjuade i tidningen.

Stämd för ogiltigt avsked

När paret som intervjuades i Expressen vände sig till en fackförening – ett annat än Fastighets – för att få hjälp att förhandla om sina arbetsvillkor fick de sparken och några dagar på sig att flytta ut från lägenheten.

Enligt en talesperson för företaget som uttalar sig i Expressen handlar det om timanställda som vänt sig till facket som hotar med repressalier om de inte får fler timmar inplanerade.

Fackföreningen som paret vände sig till ser anställningen som kontinuerlig där bostad, företagskort och fast schema ingick och där paret inte kunnat sluta självmant utan att behöva betala böter på 10 000 kronor till arbetsgivaren.

Facket har stämt arbetsgivaren hos tingsrätten bland annat för ogiltigt avsked. 

Riskerar kontrakt – vill ha avtal

Sedan dess har företagets vd kontaktat Fastighets och vill nu teckna kollektivavtal med dem. 

– Han riskerar att förlora ett stort kontrakt, därför har han nu kontaktat våra ombudsmän, säger Magnus Pettersson, ordförande för Fastighetsanställdas Förbund.

Men hittills har Fastighets inte velat teckna avtal med företaget.

– Vi vill ha bort alla sådana här företag. De ska inte finnas i våra branscher. När man behandlar sin personal såhär så blir personalen livegen. Det är en beroendeställning som inte är acceptabel på svensk arbetsmarknad, säger Magnus Pettersson.

Att vd:n har uppträtt aggressivt och hotfullt mot ombudsmän är också ett problem.

– Om vi tecknar hängavtal måste vi ha fortsatt kontakt. Om det ska tecknas avtal vill vi att de går in i Almega för att ha en riktig motpart, säger Magnus Pettersson. 

Fastighets har varit i kontakt med Almega angående företaget och arbetsgivarorganisationen ska nu diskutera frågan internt.

– I grunden är vi och Almega överens om att oseriösa företag inte ska finnas i branschen, säger Magnus Pettersson.

Ovanligt oseriöst företag

Fastighets har tidigare kontaktats av Almegaanslutna företag som uppmärksammat fackförbundet om att det städföretaget som nu har stämts vinner upphandlingar till orimligt låga priser och menat att företaget är oseriöst.

Företaget har inte redovisat sina personalkostnader de senaste åren. Enligt Magnus Pettersson är det ovanligt med så pass oseriösa företag i städbranschen.

– Det finns oseriösa företag som fuskar med lönekostnader. Men i det här fallet är det så tydligt. De har endast utländsk arbetskraft också. 

Nu inväntar Fastighets att tvisten mellan företaget och fackföreningen ska avgöras i tingsrätten innan man bestämmer hur man ska gå vidare med begäran om att teckna kollektivavtal. 

Samtidigt är vd:n väldigt angelägen om att teckna ett kollektivavtal med vilket fackförbund som helst och har hört av sig till andra LO-förbund med önskan om att teckna kollektivavtal. 

– Vi har informerat övriga LO-förbunden om situationen, säger Magnus Pettersson.