Förbudet mot sammankomster med fler än 50 deltagare har slagit hårt mot Folkets hus-föreningarna. Ekonomin har gått i botten när man tvingats stänga teatrar och biolokaler, ställa in konserter och dra ned i restauranger. Om det nu, förutsatt att regeringen följer Folkhälsomyndighetens bedömning, blir tillåtet med en sittande publik på max 500 personer kan verksamheterna börja rulla igång igen. Även om ett krav på avstånd mellan deltagarna gör att det blir glesare än förr.

Vi kommer att kunna anordna lönsamma evenemang

– Vår teater tar 460 personer och i restaurangen vill vi kunna ta in sittande publik. Oavsett vad avståndsfrågan innebär för oss kommer vi att kunna anordna lönsamma evenemang. Det betyder jättemycket för oss, säger Johan Nilsson vd på Folkets Hus i Sandviken, och tillägger att det förstås också hänger på i vilken grad folk vill gå på evenemang.

Hoppas kunna återanställa uppsagda

Intäkterna från de fasta hyresgästerna har varit i stort sett oförändrade under pandemin. Men på konferenser, restauranger och nöje har man bara dragit in en femtedel mot normalt, enligt Johan Nilssons uppskattning.

Ungefär två tredjedelar av personalen är permitterad. Och Folkets Hus i Sandviken har också tvingats till varsel och uppsägningar.

– Vår förhoppning är att vi kan gå upp i arbetstid nu framöver och att kunna återta de som sagts upp, säger Johan Nilsson.

Bion slår upp portarna

Även i Trollhättans Folkets hus rullar det igång successivt. Bion kommer att öppna så smått om ett par veckor och gymnasieskolan som finns i lokalerna är igång.

– Det känns jättepositivt att det går åt rätt håll, säger Annette Stohm, städare och skyddsombud på Folket Hus i Trollhättan.

– Sedan tror jag att det blir en övergångsperiod när det gäller i vilken mån folk vågar gå på evenemang. Yngre kommer säkert att gå ut mer, men de äldre är nog mer försiktiga.

Städar på morgonen för att undvika smitta

Redan på måndag kommer hon och kollegerna att gå upp i arbetstid och jobba 60 procent.

Nu kan det bli mer rörelse i lokalerna. Finns det en oro för att smittrisken ökar?

– När det gäller skolan så städar vi den på morgonen innan eleverna kommer. Sedan har vi förstås handskar, spritar händerna ofta och torkar av extra noggrant med mera. Jag tycker också att det handlar om eget ansvar, att se till att hålla avstånd och tvätta händerna, säger Annette Stohm.