Även om städ- och servicebranschen inte tillhör de hårdast drabbade branscherna i landet, påverkas den givetvis mycket av kundernas verksamhet.

– Hur det har gått för företagen beror till stor del på inom vilka branscher de har sina kunder. Är kunderna inom flyg-, restaurang eller hotellbranschen så är det oerhört tufft. Men även privatkunderna har dragit åt svångremmen och minskat ner på hemstädningen, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen, i ett pressmeddelande.

Om enkäten

Enkäten skickades till 1 159 av Almega Serviceföretagens medlemsföretag och 295 besvarade den. Det motsvarar en svarsfrekvens på 25 procent. Enkäten besvarades mellan den 28 augusti och den 6 september 2020.

Källa: Almega Serviceföretagen

Inom städbranschen är det spridda skurar. Ett av fem företag i enkätundersökningen vittnar om ett stort tapp i omsättning under mars till augusti i år. Mer än 30 procent i minskad omsättning. Samtidigt som en fjärdedel uppger att läget är oförändrat även under krisen. Vissa företag har till och med gått bättre under pandemin.

Många har fått gå

En hel del företag har gjort sig av med personal. Nästan var sjätte företag har sagt upp fast anställda.

En fjärdedel av de svarande företagen har använt sig av korttidspermitteringar. Lika många har minskat ner på antalet visstidsanställda.

Samtidigt har drygt var tionde företag anställt ny personal under krisen, enligt enkäten.