1. Städning är extra utsatt

I Arbetsmiljöverkets statistik över yrken särskilt utsatta för belastningsskador hamnar hotell- och kontorsstädare på fjärde plats. Det handlar om antalet städare med problem som kräver sjukfrånvaro. Men riskerna finns i alla jobb där du lyfter, bär och släpar.

2. Se upp!

Risken för att belasta kroppen fel är extra hög i vissa arbetsmoment. Och med fel belastning ökar risken för skador. Här kommer några moment att se upp med.

3. Besvärliga arbetsställningar

Om du återkommande lyfter saker över axelhöjd eller under knähöjd sliter det på kroppen. Eller om du belastar dina leder när de är kraftigt böjda, sträckta eller roterade.

4. Tunga lyft

Undvik att lyfta tungt så länge du kan. Om du måste – jobba nära kroppen. Undvik att vrida dig samtidigt som du lyfter, drar eller bär något tungt. Använd tekniska hjälpmedel så mycket du kan.

5. Ensidigt upprepat arbete

Den som gör samma rörelser under mest hela arbetsdagen behöver byta uppgifter med andra i arbetsgruppen.

Försök att undvika stress.

6. Stress

Med högt tempo och stress på jobbet riskerar du att göra fel och belasta kroppen på ett onödigt och dumt sätt.

7. Men det är väl chefens sak?

Helt riktigt: Arbetsgivaren har ansvaret för att identifiera, bedöma och dokumentera risker på jobbet. Men chefen ska också ta med skyddsombud i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Olyckor och tillbud ska utredas. Handlingsplaner och systematisk kontroll av arbetsmiljön måste göras enligt lagen. Risken för belastningsskador är en av de frågor som ska tas upp.

Praktisk hjälp kan chefen få av ett nytt verktyg på webben. Organisationen Prevent har skapat Ergonomihjälpen med filmer och checklistor om belastningsskador.

8. Och om inget händer?

Du behöver berätta för din närmaste chef om du får besvär av jobbet. Tänk inte att det ska gå över – larma. Om inget händer kan du gå till skyddsombudet på din arbetsplats. Eller till din fackliga representant, på jobbet eller på Fastighets regionkontor.

9. Kan du göra något mer?

Absolut, hälsar en fysioterapeut. För att se till din egen hälsa behöver du få till någon fysisk aktivitet. Hitta något som du gillar att göra. Styrketräning är ett bra komplement om du har ett fysiskt krävande yrke. Och det går att göra mycket hemma, utan att gå till gymmet.