Segregerade bostadsområden har varit i debattens fokus under många år. Mer eller mindre lyckade projekt har avlöst varandra för att lösa problem med bland annat arbetslöshet, otrygghet, trångboddhet och eftersatt underhåll.

I avdelningen framgångsrika insatser märks Trollhättans kommunala bostadsbolag Eidars arbete i de utsatta områdena Kronogården och Lextorp.

Hyresgäster som varit långtidsarbetslösa har utbildats till fastighetsskötare och städare och flera av dem har sedan också fått jobb. Barnen i området möter många vuxna arbetslösa, nu kan barnen också känna några som jobbar, som en företrädare för bostadsbolaget Eidar säger i vår intervju.

Det är logiskt, klokt och välkommet att jobba bort arbetslösheten. Har människor arbete och kan försörja sig kan även det bli en positiv spiral för både individen och familjen.

Så ska du göra om lönen inte kommer i tid.

Städare – så ska du göra om du inte får din lön i tid

Så funkar det

Bostadsområdet Nordost i Gävle var under lång tid nedgånget och upplevdes som otryggt. 70-talsbygget, ”Berlinmuren” i folkmun, har nu fått ett rejält lyft av det kommunala bostadsbolaget. Både hyresgäster och fastighetsskötare ger i ett reportage i Fastighetsfolket tummen upp och tror på ökad trivsel och att invånarna ska ta hand om området bättre.

Logiskt, klokt och välkommet att rusta bostäderna. Är vi stolta över våra bostadsområden kan det bli en positiv spiral.

Bostadsbolag runt om i landet tar ett stort samhällsansvar på olika sätt – stöttar med läxhjälp, fixar sommarjobb, styr upp stökiga områden med trygghetsvärdar, utbildar och anställer. Det är oerhört viktigt och bolagen och alla ni som jobbar där ska ha all heder.

Segregation är ett av våra stora samhällsproblem

Men det krävs så mycket mer. Segregation är ett av våra stora samhällsproblem, men det är inget som bostadsbolagen allena kan bygga, renovera eller projektleda bort.

Det behövs en bostadspolitik värd namnet. Det behövs också en skola där alla unga får en chans att lyckas, oavsett var de bor och kommer ifrån. Det behövs en jobbpolitik som fokuserar på annat än sänkta arbetsgivaravgifter, fler rutavdrag och att det ska bli lättare att säga upp anställda.

Det behövs helt enkelt krafttag från oss alla för att bygga hela Sverige starkare

Det behövs helt enkelt krafttag från oss alla för att bygga hela Sverige starkare. Nu kantrar debatten återigen mot hårdare tag, längre straff och utvisning av personer som kanske kan begå brott i framtiden. Det är desperat effektsökeri. Vad Sverige behöver är framtidstro och progressiva reformer