Coronapandemin gör att 180 inspektörer i år stannar kvar vid skrivbordet när de gör sina arbetsplatsinspektioner. I andra änden av linjen ska arbetsgivaren och ett helst även skyddsombud befinna sig.

– En fördel med telefoninspektionerna är att vi kan instruera och visa arbetsgivarna matnyttiga sidor när de ändå sitter vid sina datorer, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare på Arbetsmiljöverket.

Varje höst har myndigheten en speciell drive. Under ett par veckor jobbar inspektörerna för högtryck, med fokus på ett par utvalda branscher eller ett särskilt arbetsmiljöproblem. I år handlar det om risken för belastningsskador.

– Olika grader av belastningsskador och besvär sätter ner arbetskapaciteten, och de orsakar smärta hos de drabbade. De kan också få bestående men, säger Heli Aarnipuro.

Företag i alla möjliga branscher ska kontrolleras. Ungefär 1 500 arbetsplatser kommer att få ett samtal. En del av dem finns inom privat fastighetsskötsel.

inspektör arbetsmiljö AV
Heli Aarnipuro, Arbetsmiljöverket.

Heli Aarnipuro medger att det är svårt att se hur lyften går till, hur tunga de är och vilka hjälpmedel som finns via telefonen. Det blir i stället frågor om sjukskrivningar, risker och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar, allt med fokus på ergonomin.

– Inspektionerna ska öka medvetandet ute på arbetsplatserna, säger hon.

Största riskerna

Belastningsbesvär uppkommer ofta i samband med

… tunga lyft.

… repetitivt arbete.

… obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser.

… högt arbetstempo och stress.

… dåliga synförhållanden som kan bidra till påfrestande arbetsställningar.

Källa: Arbetsmiljöverket

Men varför bara belastningsskador? Det är EU som ligger bakom att ergonomi uppmärksammas i år och de kommande två höstkampanjerna inom arbetsmiljön.

– Belastning är det största orsaken till arbetsskador i EU. Här i Sverige är psykosociala problem en lika vanlig orsak, säger Heli Aarnipuro.