150 företag granskades när åtta myndigheter under två veckor gjorde gemensamma inspektioner. Fokus låg på byggbranschen. Sex städföretag granskades också.

En person utan arbetstillstånd avslöjades i städbranschen. Hen och dennes arbetsgivare blir en fråga för polisen. Totalt arbetade totalt cirka 30 personer illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna.

Flera av städföretagen fick kritik av Arbetsmiljöverket. Hälften av de sex firmorna måste skärpa sin hantering av kemikalier. Annars hotar förelägganden från myndigheten. Med ett sådant kan det följa ett vite, det vill säga ett krav på pengar.

Skydda ögon och ansikte

– Det blir allt vanligare att arbetsgivarna inte har med alla kemikalier i sin förteckning, säger Mats Boström, inspektör på Arbetsmiljöverket i Umeå.

Han vill inte uttala sig om de ärenden som pågår, det vill säga de företag som fick nedslag vid den senaste inspektionen. Han bedömer i stället städbranschen utifrån sina samlade erfarenheter.

Inspektörens bästa tips

Säkerhetsbladen för en kemisk produkt är både långa och krångliga. Mats Boström vid Arbetsmiljöverket tipsar:

1. Gå direkt till avsnitt 8. Där står det vilken skyddsutrustning som behövs.

2. Om något har gått snett – titta i avsnitt 4. Där står det vad som ska göras om någon till exempel fått produkten i ögat eller råkat svälja den.

3. Överkurs för den som inte brukar läsa säkerhetsblad. Kolla vad som står om Yes, diskmedlet på var och varannan diskbänk.

– Det handlar också om att ha koll på säkerhetsbladen som följer med de kemiska preparaten. Där står vilka skydd som behövs och oftast handlar det om att skydda ögon, ansikte och händer. Och ibland det kan krävas andningsskydd, säger Mats Boström.

Handlar om miljön också

Emma Unevik är vd för Stockholms städsystem och dessutom ordförande i arbetsgivarorganisationen Almega Städföretagen. Hon känner igen kravet på kemikalieförteckningar.

– Förteckningen ska innehålla vartenda rengöringsmedel, och riskanalyser ska göras. Det handlar både om lokalvårdarnas säkerhet och vår miljö.

Emma Unevik, vd för Stockholms städsystem och ordförande i Almega Städföretagen.

Hennes bild är att flesta väletablerade städföretag har koll på förteckningarna. Stockholms städsystem har ungefär 120 anställda.

– Här har vi tagit hjälp av en extern konsult för att upprätthålla och uppdatera den. Ett litet företag kan kanske snegla på kollegorna om det behöver hjälp. Det är aldrig fel att fråga någon man känner på ett större bolag, säger Emma Unevik.

Inte största problemet

Fastighets centrala arbetsmiljöombudsman, Torbjörn Jonsson, blir lite förvånad över att Arbetsmiljöverket hittar återkommande problem just med kemikalieförteckningarna.

– Städbranschen har alla tänkbara problem inom arbetsmiljö … ergonomi, stress, fallolyckor, brist på samverkan – inklusive kemikalier. Men min bild är att det inte är något av de största.

Tillbaka till myndigheternas gemensamma inspektioner: Utrustning för att skölja ögonen saknas på flera städfirmor. Riskabla arbetsrörelser och tunga lyft påpekas också.