Efter coronans intåg har avtalsrörelsen dragit igång. I dag lämnade Fastighets sina yrkanden till arbetsgivarföreningen KFO för avtalet på Folkets hus och parker.

– Vi följer i stort sett de yrkanden vi har på de andra avtalen på fastighetssidan och de krav som tagits fram via LO-samordningen, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets.

Några av LO-samordningens krav inför 2020

  • Löneökningar med 3 procent med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd per individ inom avtalsområden. Brytpunkt 26 100 kronor
  • Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningar enligt punkten 1.
  • Samtliga ersättningar i avtalen ska räknas upp på samma sätt, inklusive lägsta semesterlön.
  • Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.
  • Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.
  • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
  • Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.

Tre procents löneökning

Bland dessa krav finns löneökningar med 3 procent, med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd per individ inom avtalsområden. Brytpunkt 26 100 kronor.

Ett annat krav som Joakim Oscarsson nämner är att den som haft beredskap sju dagar i sträck ska få ytterligare fyra timmar ledigt utan löneavdrag i samband med följande veckovila.

– När du har beredskap är du inte fri. Mitt i natten måste du vara beredd på att telefonen kan ringa. Det sliter på den som har beredskap. Det är viktigt att man får några timmar mer hemma för att vila upp sig. Man ska orka ett helt arbetsliv, säger han.

Stärkt skydd mot trakasserier

Fastighets ställer också krav på ett stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

– Det finns både restauranger och dans på flera av Folkets hus-anläggningarna. Och detta är en bransch där vi vet att framför allt kvinnor får anspelningar från män. Arbetsgivaren har ett ansvar för att personalen är trygg på arbetsplatsen, inte bara när det sker trakasserier mellan arbetskamrater utan också när kunder trakasserar, säger Joakim Oscarsson.

Fastighets och KFO ska träffas två gånger till i november. De väntas komma överens i slutet av den månaden. Parterna väntar fortfarande på vad förhandlingarna mellan industrins fack och arbetsgivare ska utmynna i.