Det finns 22 bostadsområden i Sverige som polisen klassar som särskilt utsatta. I sin rapport har Almega tagit fram statistik från SCB för att visa vad boende och nyanlända i dessa områden jobbar med.

Det vanligaste yrket bland både kvinnor och män i särskilt utsatta områden (i åldrarna 20-64 år) är städare. 

Fler kvinnor städar

Knappt 3000 män, eller ungefär 7 procent, jobbar i städbranschen. Bland kvinnorna är städare ett ännu vanligare yrke, drygt 13 procent jobbar som det.

Bland nyanlända (personer som bott i Sverige i högst fem år) i särskilt utsatta områden ser det nästan likadant ut.

Städare är det vanligaste yrket för nyanlända kvinnor. Och det näst vanligaste för männen. Det vanligaste yrket för de nyanlända männen är restaurang- och köksbiträde.

Många i tjänstesektorn

2018 var det drygt 60 procent av alla boende i åldrarna 20-64 år i särskilt utsatta områden som hade någon sysselsättning. Bland kvinnor var det drygt 53 procent som hade sysselsättning, enligt Almega.

De flesta av dem jobbar inom tjänstesektorn med städ- och servicetjänster eller inom hotell- och restaurangyrken, påpekar Almega. Almega menar att integrationspolitiken därför bör riktas in på att skapa arbeten i tjänstesektorn.