Fastighets stämde arbetsgivaren i arbetsdomstolen med hjälp av LO-TCO Rättsskydd. Men fallet gick aldrig vidare i domstolen. Efter en första muntlig förberedelse under fredagen kom de båda parterna överens om en ekonomisk lösning.

Hittat en lösning

– Vi hittade en ekonomisk lösning och arbetsgivaren återtar avskedandet. Fastighets medlem var nöjd, då är vi också nöjda och det känns bra, säger Fastighets avtalsombudsman Joakim Oscarsson.

Skillnad på avsked och uppsägning

Den som blir avskedad får lämna anställningen omedelbart och får inte längre lön eller tillgång till andra anställningsförmåner. Avsked kan bara ske om en anställd har misskött anställningen grovt.  

Den som blir uppsagd får behålla lön och anställningsvillkor under uppsägningstiden.

När arbetsgivaren återtar ett avskedande innebär det att arbetstagaren och arbetsgivaren kommit överens om en ömsesidig avslutning av anställningen.

Fastighetsskötaren, som arbetade på ett bostadsbolag i sydöstra Sverige, avskedades efter händelsen i december förra året. 

Fastighetsskötaren hade avslutat förmiddagsfikat tillsammans med sina kolleger när det uppstod trängsel på väg ut ur personalutrymmet.

Lindrig skada

Fastighetsskötaren hade ett av sina arbetsverktyg, en liten kniv, i handen och när en av kollegerna plötsligt backade bakåt fick han kniven mot sin kropp och började blöda. Skadan beskrivs som lindrig, och arbetskamraten blev bra efter ett besök på vårdcentralen. Fastighets såg händelsen som en ren olyckshändelse. Men arbetsgivaren sparkade fastighetsskötaren.

– I och med att arbetsgivaren återtar avskedandet kan vi ändå lägga detta bakom oss med upprättelse, säger Joakim Oscarsson.

Ovanligt agerande

Marie Fridolin, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, säger att det är ovanligt att arbetsgivaren väljer att återta avskedet.

– Det var faktiskt på arbetsgivarens initiativ att ha med det som en del i förlikningen. Det händer nästan aldrig att arbetsgivaren självmant återtar avskedet och att man kommer överens om att anställningen upphör. Det blir ju ett trevligare avslut och ser bättre ut att kunna säga att man var överens, det var inget avsked.