Vill ni gå med på försämrad anställningstrygghet för era medlemmar – eller vill ni gå med på försämrad anställningstrygghet för era medlemmar?

Ungefär så obefintliga valmöjligheter verkar fackföreningsrörelsen haft efter att regeringen och samarbetspartierna beställt en utredning ( ledd av utredaren Gudmund Toijer) som landade i kraftig slagsida åt arbetsgivarnas intressen. 

När arbetsmarknadens parter under tidspress skulle förhandla fram ”något bättre” hade arbetsgivarna trumf på hand. Svenskt Näringsliv kunde luta sig tillbaka och veta att de alltid hade vinstlotten som den så kallade Toijer-utredningen serverat. Så arbetsgivarna körde stenhårt och förhandlingsresultatet kunde LO inte ställa sig bakom. 

Vem vågar säga ifrån på jobbet och exempelvis påtala arbetsmiljöproblem när det blir mycket lättare för arbetsgivaren att säga upp?

Det som Svenskt Näringsliv och tjänstemännen i PTK sa ja till var rejält utökade chanser för arbetsgivare att undanta personer från turordningen vid arbetsbrist. Det skulle gälla företag av alla storlekar, minst tre arbetare och tre tjänstemän på varje driftsenhet och procentuell beräkning på större företag som skulle ge väldigt många undantag.

Konsekvenserna för äldre blir helt orimliga. Konsekvenserna blir orimliga för dem som varit sjukskrivna, för dem som ställer krav. Vem vågar säga ifrån på jobbet och exempelvis påtala arbetsmiljöproblem när det blir mycket lättare för arbetsgivaren att säga upp? En uppluckrad anställningstrygghet drabbar enskilda personer men också arbetstagarna som helhet. Tysta arbetsplatser är farligt. 

Men hade inte budet sockrats med något bra för fackens medlemmar? Inget tillräckligt lockande, tyckte LO som helhet.

Den starkt kritiserade anställningsformen Allmän visstid hade visserligen tagits bort. Men ersatts av en ny tillfällig anställning, ”Särskild visstid”. Alltså lite nya ord på samma problematik, att många tvingas till en räcka tillfälliga anställningar innan de får fast jobb. ”Det arbetsgivarna erbjuder är en sminkad gris!”, som Handels avtalssekreterare Per Bardh träffande beskrev förändringen till Handelsnytt. 

Att öka på oron hos de anställda för att bli uppsagda är inte klokt. 

Förbättrade möjligheter till utbildning och omställning är de mest positiva inslagen från förhandlingarna. Men det anser Fastighets och flera andra LO-förbund att politikerna kan besluta om ändå.

Att öka på anställdas kunskap är en klok väg att gå. Att öka på oron hos de anställda för att bli uppsagda är inte klokt. Det fanns bara en vettig sak för LO att göra i det här läget – att säga tvärnej.

Nu svajar det åter i LO-leden. Dags att tänka på helheten! Att några förbunds medlemmar inte skulle drabbas jättehårt av uppluckrad anställningstrygghet är inte ett argument för att andra ska göra det. Med så här stora förändringar på arbetsmarknaden måste solidariteten stå pall.