AFA Försäkring har granskat de drygt 1800 allvarliga olyckorna som inträffade i samband med lastning, lossning, lyft och flytt av föremål på jobbet, under åren 2017 och 2018.

Det är vardagliga situationer varje dag på arbetsplatser runt om i Sverige, och är den näst vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolyckor.

Mest män

Det är vanligast att män skadas i de här situationerna, framför allt äldre män. Ungefär 1500 av de allvarligt skadade var män och ungefär 300 var kvinnor. 

AFA Försäkring

Om du skadar dig på jobbet, eller när du är på väg till eller från det, kan du ha rätt till extra ersättning. 
Du kan bland annat få pengar för utebliven inkomst, för kostnader du fått i och med skadan och för fysiskt eller psykiskt lidande. Eller om du blivit utsatt för hot, våld eller rån.
En förutsättning är att din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal. 
Försäkringen som Fastighetsanställdas förbund är ansluten till hos AFA Försäkring heter TFA.

Läs mer om Fastighets försäkringar här.

En typisk situation är att en man i 50-årsåldern som arbetar som lastbilsförare skadar sig i benet när han lastar, lossar, bär eller flyttar föremål. De flesta allvarliga olyckorna av den här typen sker inom industrin.

Fastighetsyrken drabbas

Men Fastighets yrkesgrupper är också drabbade. 

AFA:s statistik för män som drabbades under 2017-2018 visar att cirka 75 personer inom yrkeskategorin fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare skadade sig allvarligt i samband med lastning och flytt av föremål. Det är cirka 5 procent.

Omkring 300 kvinnor skadades allvarligt i samband med lastning och flytt av föremål. Ungefär 15 av dem var städare och fönsterputsare, cirka 5 procent av de drabbade.

Om rapporten

AFA Försäkring granskade 1813 allvarliga olyckor orsakade av typen lasta, lossa, bära eller flytta föremål, åren 2017-2018.

Sådana olyckor utgjorde 8 procent av de allvarliga olycksfallen de åren.

Ofta handlade det om att man halkade i samband med lyft eller att man slant och tappade föremål. Ibland hände detta på grund av missförstånd när två personer lyfte något tillsammans.

84 procent av de drabbade var män, 16 procent kvinnor. För män var olyckorna vanligast inom metall- och övrig industriarbete samt yrkesförare. För kvinnor var det vanligast att försäljare inom handel med mera drabbades av sådana olyckor.