– Diskussionerna med motparten är bra och konstruktiva. Men jag vågar inte säga när vi kan bli klara, säger Joakim Oscarsson, förhandlingsombudsman på Fastighets och vald att tillträda som avtalssekreterare under våren.

När det handlar om kollektivavtalet för statliga Samhall förhandlar han tillsammans med Tina Nordling, från LO, och representanter för IF Metall och Kommunal. Motparten är KFO, den arbetsgivarorganisation som Samhall tillhör.

Vad är Samhall?

Staten äger Samhall.

Ett grunduppdrag är att erbjuda jobb åt personer med funktionsnedsättning.

Ett mål är att en del anställda ska komma ut på den vanliga arbetsmarknaden.

Samhall har ungefär 26 000 anställda.

– Vi tittar på de krav som vi hade och de krav som arbetsgivarna hade när vi gick in i förhandlingen. Nu försöker vi hitta lösningar, säger Joakim Oscarsson.

Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Schemat på agendan

Bland fackets krav finns schemafrågor. Som att möjligheten att schemalägga arbetsdagar på bara en timme ska upphöra. Och att den som ska byta arbetsplats får en förvarning minst 14 dagar i förväg.

När det kommer till lönefrågan ligger industrins uppgörelse och LO-samordningens krav som en mall. Det innebär en höjningen på 5,4 procent under hela avtalsperioden, som sträcker sig till den sista mars 2023. Plus en särskild satsning på de områden som har de lägsta lönerna.

Låglönesatsningen viktig

– Låglönesatsningen får effekt på Samhallområdet, men vi har inte kommit dithän till att vi pratar pengar än, säger Joakim Oscarsson.

Vad är KFO?

Arbetsgivareföreningen KFO har medlemmar främst bland kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.

Samhall är sedan två år ett av de cirka 4 000 medlemsföretagen.

KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett 30-tal olika branscher.

Den 1 januari 2021 byter organisationen namn till Fremia.

I dag ligger grundlönen för heltidsanställda på Samhall på 21 474 kronor i månaden. Utöver grundlönen finns olika former av tillägg som kan höja nivån. De beror på vilka arbetsuppgifter den anställda har och om hen lär sig ytterligare arbetsuppgifter.

I den senaste avtalsrörelsen 2017 varslade LO-facken om konflikt för att få igenom en extra höjning för dem med lägst lön på Samhall. Under hot om blockad – det vill säga stopp för övertid, mertid och nyanställningar – gick arbetsgivarna med på en låglönesatsning.