– Det finns föreskrifter om att arbetsgivaren ska undersöka arbetsmiljön och arbetsbelastningen, och veta hur man förebygger ohälsa hos de anställda, säger hon.

Veronica Boström, regionalt skyddsombud.

Veronica Boström är städare i Örebro och regionalt skyddsombud i Fastighets region Tvärs. Hon vet att belastningsskador och förslitningar i nacke och rygg är vanliga i branschen.

– Det gäller att jobba förebyggande, konstaterar hon.

79 % av städarna är varje vecka kroppsligt uttröttade efter jobbet.

Jobbar framåtböjda

I Arbetsmiljöverkets stora rapport om arbetsmiljön i Sverige finns siffrorna: Över hälften av alla städare har varje vecka smärtor i ryggen och/eller i nacken. Genomsnittet för alla yrken ligger på runt 30 procent.

En av många förklaringar finns också i rapporten, som släpptes i dag: 67 procent av städarna jobbar framåtböjda minst en fjärdedel av sin arbetstid. Jämfört med 20 procent bland alla anställda.

60 % får rengöringsmedel eller desinfektionsmedel på huden.

Veronica Boström suckar lite.

– Varje städobjekt ska riskbedömas och arbetsuppgifterna granskas. Det finns tusen sätt att underlätta jobbet. Utbildningar i lyftteknik till exempel … och rätt hjälpmedel. En bra dialog med kunden är också bra. Papperskorgarna kanske kan ställas upp på skrivbordet när det ska städas. Då behöver städaren inte krypa in under ett bord.

Ska påverka politiken

Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsmiljön på svenska arbetsplatser kommer vartannat år. Den bygger på enkätfrågor och intervjuer om allt möjligt. Det handlar både om den fysiska arbetsmiljön och om stress, krav och inflytande. Grunden är hur de som arbetar själva upplever sin arbetsmiljö och de besvär som den kanske medför.

6 % av städarna har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet.

Svaren spaltas sedan upp på olika yrken, på kvinnor och män, på olika åldrar. Tanken är att resultatet ska hjälpa myndigheten att styra och prioritera sitt eget arbete. Men också ligga som grund för diskussioner och beslut inom politiken och på organisationer och myndigheter.

”Fritt jobb”

En fråga handlar om ifall jobbet är intressant och stimulerande. Javisst, svarar 31 procent av städarna. En betydligt lägre andel än den för hela arbetsmarknaden: 72 procent.

– Jag hör ändå ganska ofta från medlemmarna att de tycker om att städjobbet är fritt. Att de kan lägga upp det lite som man vill, säger Veronica Boström.