Emil Isenheim är 28 år och började jobbet som fastighetsskötare på Uddevallahem när han var 19. Vi lät experterna titta på hans lönebesked och räkna på vad de olika åldersgränserna skulle betyda för hans framtida liv som pensionär.

– Det enda försvarbara är att inbetalningarna till pensionen startar direkt när man börjar jobba, kommenterar han.

För Emil Isenheim personligen spelar den nya överenskommelsen dock ingen roll. Hans tjänstepension började betalas in först när han var 25, enligt gällande regler. Nu tittar han på den grova uträkning som AMF har gjort.

”Det ser lågt ut”

18,8 miljarder betalas varje år in till privatanställda arbetares pensioner.

– Det ser väldigt lågt ut. Jag räknar med att få upp min lön, det syns inte i beräkningarna.

– Men man måste ha en plan B, fortsätter Emil Isenheim. Jag sparar i aktier varje månad. Och vi har köpt en bostadsrätt, som vi kommer att sälja för att köpa hus för om några år. Huset blir vår pensionsförsäkring – om det finns några hyresrätter då…

Man måste ha en plan B. Jag sparar i aktier varje månad.

Emil Isenheim, 28 år

Åldern sänks

I årets avtalsrörelse har LO-facken fått igenom sänkta åldrar för inbetalningarna. Det första året ner till 24. Andra ner till 23. Och det tredje året ska arbetsgivarna ska börja betala in tjänstepension när en arbetare fyller 22 år.

– Ju tidigare de börjar tjäna in pensionen, desto bättre är det. Tidiga inbetalningar förvaltas och växer, med ränta på ränta, under lång tid och det ger stor effekt när pengarna börjar tas ut, säger Renée Andersson, LO:s pensionsexpert.

Så funkar tjänstepensionen

Tjänstepension finns på alla arbetsplatser med kollektivavtal. Där sätter arbetsgivaren av pengar för de anställdas pension. Pengarna placeras för att växa tills du går i pension.

För privatanställda arbetare betalas 4,5 procent av lönesumman in. För den som tjänar (i år) över 41 750 kronor per månad betalar arbetsgivaren in 30 procent av den lönedel som ligger över gränsen.

Vi har prioriterat de unga i den här förhandlingen.

Renée Andersson, LO

Ett krav från arbetsgivarna är att alla förbund i år skriver på tillräckligt långa löneavtal där höjningen inte överstiger industrins märke. Troligen börjar nertrappningen av åldrarna vid årsskiftet.

LO vill gå längre

I förlängningen driver LO att pensionen ska betalas in från första arbetsdagen, från första intjänade kronan. Och fortsätta till den sista arbetsdagen.

– Det är, utan tvekan, realistiskt. Allt vi får igenom i pensionsinbetalningar räknas av från löneutrymmet. Det blir att ta lite i taget mot slutmålet, säger Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets.

Renée Andersson har varit med om flera grundläggande förändringar av överenskommelsen med arbetsgivarna. Den gällande åldersgränsen på 25 år är en följd av höjda insättningar, som parterna gjorde upp om 2007. För att få lika mycket som tjänstemännen, 4,5 procent av lönen i pensionsinsättningar, gick LO då med på samma åldersgräns som tjänstemännen.

”Medlemmarna trycker på”

– Men i LO-grupperna är det vanligare att börja jobba tidigt. Därför har vi prioriterat de unga i den här förhandlingen, säger hon.

Våra medlemmar kan överleva – men inte leva – på den allmänna pensionen.

Torbjörn Jonson, Fastighets

Torbjörn Jonson, Fastighets, efterlyser en bättre allmän pension:

– Medlemmarna har tryckt på för det här. De kan överleva – men inte leva – på den allmänna pensionen. I och med att den blir lägre blir tjänstepensionen allt viktigare.

Så har vi räknat

28-åriga Emil Isenheim började jobba som fastighetsskötare när han var 19. Hans tjänstepension började betalas in när han fyllde 25. Vi gav experterna på AMF alla hans lönebesked och bad dem räkna fram vad han kan komma att få i tjänstepension. Dessutom vad han skulle ha fått med den nya pensionsöverenskommelsen. Och vad han skulle ha fått med LO:s slutmål.

I samtliga fall går han i pension vid 67 år. Grunden är 4 procents avkastning på de inbetalade pengarna (ett antagande).

Förutsättningarna för beräkningarna:

Avkastningen antas bli 4 procent. Oförändrad lön och arbetssituation fram till pension för Emil. Avtalspension SAF-LO med traditionell försäkring utan återbetalningsskydd, ingen deltidspensionspremie, ingen inflationsanpassning av premier, utbetalning livet ut från 67 år. Summorna är i dagens penningvärde. Avrundning till närmaste hundralapp har gjorts.

Källa: AMF