– Det blir ett nytt lag som ska jobba ihop, konstaterar Yvonne Nygårds, andre ordförande i förbundet som har hållit i rekryteringarna och läst många ansökningar under hösten.

Får vi presentera det nya laget?

Nicklas Nilsson ska förhandla med arbetsgivare. Sanna Wallin tar över studierna och de fackligt-politiska frågorna. Och Martin Fröjd får ansvaret för organisering.

Två har sin bakgrund i Fastighets och en kommer närmast från LO.

– Jag älskar att skapa relationer, att komma ut på arbetsplatserna. Organisationsgraden i Fastighets är sjunkande, precis som i andra fack, och alla i förbundet måste vara med när vi ska höja den igen.

Orden är Martin Fröjds. Han har jobbat med organisering på Transports Stockholmsavdelning och kommer nu från ett jobb som facklig-politisk handläggare på LO:s Stockholmsdistrikt.

Började som fastighetsskötare

– Först ska jag sätta mig in i hur vi har jobbat tidigare på Fastighets. Se vad som är bra och vad som kan göras bättre. Jag tror det är bra att komma utifrån och ha nya tankar, säger ban.

Martin Fröjd var väktare och ordningsvakt när det fackliga intresset vaknade.

– Men mitt allra första sommarjobb var som fastighetsskötare på Botkyrkabyggen.

Engagerade sig för arbetsmiljön

Sanna Wallin är mer känd i Fastighets. Hon är regionansvarig på region Nord, och har varit ombudsman där i tio.

– Jag började städa efter 20 år i vården … och såg hur illa ställt det var med arbetsmiljön inom städ. Så jag engagerade mig, blev skyddsombud och var snart facklig på heltid.

Fackliga studier blir hennes område, det känns lite som en följd av barndomsdrömmen att bli lärare. Under coronaåret 2020 har dock mycket av studierna flyttat över till datorn.

– Jag tror på digitala möten och kurser – om folk bara slutar att vara så rädda för dem. Tänk att kunna delta i en utbildning hemma vid köksbordet.

Politiken ingår också i Sanna Wallins nya jobb som central ombudsman.

– Jag har nyligen aktiverat mig politiskt här hemma. Det är min första period som ersättare i kommunfullmäktige.

Hon sitter för Socialdemokraterna i Timrå kommun, och kommer att veckopendla till jobbet på Hagagatan i Stockholm.

Vill utveckla avtalen

Förhandlingar och avtal blir Nicklas Nilssons uppdrag på förbundskontoret. Han lämnar ombudsmannajobbet på region Ost, och blir en av två centrala avtalsombudsmän sedan Joakim Oscarsson valts in i förbundsledningen och blir avtalssekreterare.

– Det känns spännande och lite kusligt att ta ansvar för avtalen på central nivå. Nu blir det Almega mer än de lokala arbetsgivarna.

Mer om Fastighets

Fastighets är facket för städare, sanerare, fastighetsarbetare och fönsterputsare.

På arbetsplatserna bildas fackklubbar.

120 geografiska avdelningar är sedan grunden för den fackliga verksamheten.

De fem regionkontoren ger stöd till avdelningarna. Där finns anställda ombudsmän.

På förbundskontoret i Stockholm finns den valda förbundsledningen och fem centrala ombudsmän med egna ansvarsområden.

Han har samtidigt en plan att fortsätta sin företrädares linje att förändra de centrala kollektivavtalen.

– Målet är att vi ska ta mer makt på arbetsplatserna. Jag vill utveckla kollektivavtalen tillsammans med Jocke (Oscarsson, reds anm) och Ewa (Edström, också central avtalsombudsman, reds anm).

Nicklas Nilsson är facklig långvägare, en slaktare och styckare som för snart 30 år sedan var med och startade fackklubb på slakteriet. Sedan följde fler uppdrag och anställning inom Livs. 2014 blev han lokalombudsman i Fastighets.

– Min bästa tid som förtroendevald var nog som klubbordförande … när jag gick igenom slakteriet och pratade med medlemmarna i deras vardag. Men att få jobb på Fastighets var som att komma hem, säger Nicklas Nilsson.