När du arbetar kväll och helg har du rätt till extra ersättning utöver den ordinarie lönen. Ersättning för obekväm arbetstid, så kallat ob-tillägg, och andra tillägg är olika beroende på vilket kollektivavtal du tillhör.

Fastighets och de olika arbetsgivarna har startat årets avtalsrörelse först under hösten. Egentligen gick de flesta kollektivavtal ut i våras, men parterna enades om att förlänga dem. Att förhandla i starten av coronapandemin var för osäkert, tyckte de.

Den här artikeln uppdateras om och när fler avtal blir klara före jul.

Här har tilläggen höjts

Ett antal branscher har fått sina nya avtal i slutet av året. Där har jul- och nyårstilläggen höjts. Så här ser det ut för dig som går på dessa kollektivavtal.

Almega Fastighetsarbetsgivare + 78:50 kronor/timme   

Julafton, juldagen och annandagen från klockan 00.00-24.00 ger tillägg på + 78:50 kronor per timme.

För den som har beredskapstjänst är storhelgstillägget + 39:87 kronor i timmen från klockan 22.00 på onsdag den 23 december till klockan 06.00 söndag den 27 december.

Almega Kompetensföretagen – Bemanningsavtalet + 94:30 kronor/timme

För den som är utbokad på jobb hos ett företag gäller villkoren i kollektivavtalet som gäller på den arbetsplatsen.

För den som inte är uthyrd men ändå arbetar, till exempel på arbetsgivarens kontor, från klockan 00.00–24.00 på julafton, juldagen och annandagen gäller tillägg på + 94:30 kronor i timmen.

Den som är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning får så kallad helglön för julafton och juldagen, som i år är på veckodagar. Helglön betalas ut om den anställda är ledig, men annars skulle ha haft vanlig arbetsdag. Den räknas fram genom att garantilönen multipliceras med antalet ordinarie arbetstimmar per vecka dividerat med 5,0.

Garantilönen i avtalet, som är alltså är uppsagt, är 117:84 kronor för kvalificerad yrkesarbetare och 111:44 kronor för övriga.

Almega Serviceföretagen – Specialservice + 98:69 kronor/timme

Storhelgstillägg gäller från klockan 06.00 på julafton till klockan 06.00 dagen efter annandag jul, den 27 december. Tillägget är + 98:69 kronor per timme.

Arbetsgivaralliansen Ideella och idéburna organisationer (tillägg beror på lönen)

Från klockan 07.00 på julafton till 24.00 söndag den 27 december ges ett tillägg som motsvarar månadslönen delat med 150.

För den som har avtalets lägstalön 23 937 kronor i månaden (för 20-åringar och uppåt) blir tillägget 160 kronor i timmen.

Den som har beredskapstjänst får storhelgstillägg från klockan 07.00 på julafton fram till klockan 24.00 söndag den 27 december. Tillägget är månadslönen delat med 350, vilket blir + 68 kronor i timmen för den som tjänar 23 937 kronor.

Arbetsgivaralliansen Idrott (tillägg beror på lönen)

Från klockan 07.00 på julafton till 24.00 söndag den 27 december ges ett tillägg som motsvarar månadslönen delat med 150.

För den som tjänar 23 920 kronor i månaden (avtalets lägsta lön för 20-åringar och uppåt) blir tillägget 159 kronor i timmen.

Fastigo – F-avtalet + 78:70 kronor/timme

Jobb på julafton, juldagen och annandagen klockan 00.00–24.00 ger ett tillägg på + 78:70 kronor i timmen.

Beredskapsersättningen är + 39:90 kronor per timme från klockan 20.00 dagen före julafton till klockan 06.00 söndag den 27 december.

Idea Fastighetsarbete + 78:50 kronor/timme

Julafton, juldagen och annandagen klockan 00.00–24.00 ger tillägg på + 78:50 kronor i timmen.

Storhelgsersättningen för beredskapstjänst är + 37:09 kronor per timme.

KFO – Folkets hus och parker + 23:58 kronor/timme 

Från klockan 16.00 på julafton till klockan 06.00 måndag den 28 december utgår ordinarie ob-ersättning + 23:58 kronor i timmen. För den som jobbar natt, klockan 01.00–06.00, utgår extra tillägg.

För den som har beredskap är storhelgstillägget + 39:92 kronor i timmen från klockan 20.00 onsdag den 23 december till klockan 06.00 söndag den 27 december.

KFO Samhall + 90:70 kronor/timme  

Storhelgstillägg gäller från klockan 06.30 på julafton till klockan 06.30 dagen efter annandag jul, den 27 december. Då är tillägget + 90:70 kronor per timme.

Sobona + 108:20 kronor/timme

Från klockan 18.00 på onsdag den 23 december till klockan 07.00 söndag den 27 december ges ett tillägg på 108:20 kronor i timmen.

För den som har beredskap utgår ett extra tillägg från klockan 00.00 onsdag den 23 december till klockan 24.00 på annandagen. Hur stort tillägget är beror på lönen.

Här kan det snart bli nya summor

Några avtal förhandlas fortfarande när detta skrivs. Här kommer förra årets siffror. Vi uppdaterar om kollektivavtalet blir klart före julhelgen.

Almega Tjänsteföretagen – Asylboenden + 22:88 kronor/timme

Från klockan 16.00 onsdag den 23 december fram till klockan 06.00 söndag den 27 december är tillägget + 22:88 kronor i timmen. För den som jobbar natt, klockan 01.00–06.00, utgår extra tillägg.

För den som har beredskap är storhelgstillägget + 38:76 kronor i timmen från klockan 20.00 på onsdag den 23 december till klockan 06.00 söndag den 27 december.

För den som har beredskapstjänst ges storhelgstillägg från klockan 07.00 på julafton fram till klockan 24.00 söndag den 27 december. Tillägget är månadslönen delat med 350, vilket ger + 68 kronor i timmen för den som tjänar 23 920 kronor.

Här gäller förra årets nivå

Flera avtal blir klara först efter helgerna. Där gäller samma siffror som förra julen.

Almega Serviceföretagen – Fönsterputsavtalet + 96:60 kronor/timme

För den som jobbar under jul utgår ett tillägg för förskjuten ordinarie arbetstid. Från 06.00 på julafton till klockan 06.00 den 27 december är tillägget 96:60 kronor per timme.

På det här avtalet kan även den som är ledig få extra pengar. Den som har ackordslön och varit anställd minst tre månader före jul får så kallad helglön på julafton och juldagen, som i år är på veckodagar.

Helglön betalas ut om den anställde annars skulle ha haft vanlig arbetsdag.

Helglönen är samma som timlönen: 138:47 kronor i timmen för den som har upp till två års branschvana, och 140:98 kronor i timmen för den som har mer än två års branschvana.

Almega Serviceföretagen – Serviceentreprenad + 95:81 kronor/timme

Storhelgstillägg gäller från klockan 06.00 på julafton till klockan 06.00 dagen efter annandag jul, den 27 december. Då är tillägget + 95:81 kronor per timme.

Almega Tjänsteföretagen – Städ i egen regi + 54:66 kronor/timme

Från julafton klockan 05.00 till klockan 05.00 dagen efter annandagen, den 27 december, är tillägget + 54:66 kronor i timmen.

Almega Vårdföretagen – Städ i egen regi + 54:66 kronor/timme

Från julafton klockan 05.00 till klockan 05.00 dagen efter annandagen, den 27 december, är tillägget + 54:66 kronor i timmen.

Bankinstitutens arbetsgivarorganisation + 45:20 kronor/timme

Storhelgstillägg gäller från klockan 05.00 på julafton till klockan 05.00 söndag den 27 december. Tillägget är på + 45:20 kronor i timmen.

Idea – Städ i egen regi + 54:66 kronor/timme 

Från julafton klockan 05.00 till klockan 05.00 dagen efter annandagen, den 27 december, är tillägget + 54:66 kronor i timmen.