Fastighets har förhandlat fram nya löner på Idea fastighetsarbete. Från 1 november höjs lönen med 818 kronor. 30 procent fördelas generellt och 70 procent i pott. Lägstalönen höjs till 24 296 kronor för alla över 20 år. Övriga ersättningar, som ob-ersättning, höjs med 2,9 procent.

Kommer att följa F-avtalet

Idea-avtalet har tidigare följt avtalen som Fastighets förhandlar med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Från den 1 januari går arbetsgivarorganisationen Idea samman med KFO och bildar den nya organisationen Fremia. De kommer då att via ett hängavtal följa det kollektivavtal som Fastighets har med Fastigo istället, det så kallade F-avtalet. 

–Rent praktiskt blir det inga stora förändringar, för avtalen följer varandra ganska väl i villkoren. En sak som blir annorlunda är att det blir andra tillfällen för lönerevisonen, 1 april istället för 1 september som det har varit på Idea-avtalet, säger Fastighets avtalsombudsman Joakim Oscarsson.

Pension och försäkring i KFO-avtal

Försäkringslösningar och pension kommer att regleras via avtalet KFO pension och försäkring.

Fastighets har två kollektivavtal med KFO, Samhall-avtalet och avtalet för Folkets hus och parker. De avtalen kommer att fortsätta gälla som vanligt.   

Riksbyggen tillhör KFO och har redan haft ett hängavtal med Fastigo och följt F-avtalet.

Vad är ett hängavtal?

Ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en facklig organisation där arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa förbundsavtalet för branschen utan att för den skull vara medlem i arbetsgivarorganisationen. Källa Medlingsinstitutet