– Det ringde precis en medlem, berättar David Sjörén, fastighetsskötare på Hyresbostäder i Falköping.

– Jag beskrev att vi skulle ha fått mindre per månad om de nya lönerna hade börjat gälla i våras. Nu får vi ta fajten om lönerna lokalt om vi ska få ut mera, fortsätter han.

Inget extra i avtalet

David Sjörén sitter i Fastighets avtalsdelegation för Fastigoavtalet. Det betyder att förhandlarna har stämt av med honom och de andra i delegationen under gång. Samma position har Curt Öhrström, bovärd på Svenska bostäder i Stockholm, och P-O Timan, facklig på heltid och före detta fastighetsskötare på Riksbyggen i Sollefteå.

David Sjörén

De konstaterar att avtalet för drygt 6 000 anställda på bostadsföretagen är så gott som rent från uppgörelser utöver lönen. Facket fick överge krav som fler semesterdagar och extra ledigt efter jour. Arbetsgivarna fick inte igenom att en större del av löneökningen skulle fördelas individuellt. Det stod klart när parterna skrev under avtalet i fredags.

24 296 kr är den nya lägstalönen för den som fyllt 20 år

– Jag är på det stora hela nöjd. Vi fick igenom låglönesatsningen och fick upp de lägsta lönerna så att de står sig riktigt bra jämfört med övriga LO-förbund, säger P-O Timan.

– Låglönesatsningen fungerar bra, instämmer Curt Öhrström.

Curt Öhrström

Fastigoavtalet i korthet

Den 1 november i år höjs lönerna med 836 kronor. Den 1 april 2022 höjs de med 677 kronor.

Var och en är garanterad hälften av de summorna, resten läggs i en pott som fördelas i förhandlingar mellan företaget och det lokala facket.

Lägstalönerna höjs med samma summor, vilket minskar löneskillnaderna.

Övriga ersättningar höjs med 2,9 procent i första höjningen och 2,31 procent i andra.

Unga ska få tjänstepension inbetald tidigare än nuvarande 25 år. Nu sänks åldern i tre steg.

Ett lärlingssystem inrättas.

Lärlingslön på gång

En nyhet i avtalet är lärlingsutbildning till fastighetsskötare.

– Jag hoppas intresset blir stort. Vi vet inte hur modellen kommer att användas i verkligheten. Nu är det upp till företagen att utveckla den tillsammans med de centrala parterna, säger Emil Isenheim, fastighetsskötare Uddevallahem som också ingår i Fastighets lilla delegation och har varit med i förhandlingarna.

Fastigo för lärlingar

Arbetsgivarna är särskilt glada över just planerna att införa lärlingsutbildning med lärlingslöner. Löner som ligger under avtalets lägstalön, hur mycket är inte helt klart.

Mona Finnström, vd Fastigo.

– De här gör det möjligt att rekrytera personer som vill söka sig till fastighetsbranschen men inte har kompetensen, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Hur ska lärlingsutbildningen se ut?

– Nu behöver modellen utvecklas ute på arbetsplatserna. Företagens behov ser olika ut. Sedan kommer vi att att utvärdera den tillsammans med Fastighets.

Mona Finnström är också nöjd med att parterna utan konflikthot kom överens om lönenivåerna och fördelningen.

– Även om vi gärna hade sett en mer individuell fördelning, så har jag respekt för Fastighets synpunkter i den frågan.