Desinficerande sprit, kokhet vattenånga, väteperoxid. Städfirmor och saneringsfirmor erbjuder olika metoder för kunder som behöver hjälp med coronasanering.

Och det finns många sätt för att ta död på viruset eftersom det inte är särskilt robust, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi på Lunds universitet.

Sprita av

– Väteperoxid är en etablerad metod som används bland annat inom vården, även mot mer robusta smittor som vinterkräksjukan. Det är en kemikalie som reagerar på och dödar i princip alla smittoämnen.

Coronaviruset

Sanerarna går in där corona-viruset gömmer sig

På jobbet

Andra metoder som de flesta känner till vid det här laget är sprit och tvål.

– Spritar man av tagytor som handtag och dylikt har man eliminerat nästan all risk för indirekt kontaktsmitta.

Vädring gör skillnad

Men bara att vädra ut ett rum gör skillnad.

– Om man vädrar ut och låter lokalen stå orörd så kommer en stor del av virusen att antingen transporteras bort eller oskadliggöras efter ett antal timmar, säger Jakob Löndahl.

Det är dock liten risk att bli smittad indirekt, via ytor. Vanligast är att bli smittad genom direkt kontakt med en smittad person eller att andas in virus från en smittad person, enligt WHO.