– Hittills har coronastrategin anpassats efter medelklassen som kan jobba hemma. Den fungerar inte för de 93 procent av arbetarna som måste ta sig till jobbet varje dag, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

LO har låtit göra en egen enkät bland 3 000 personer med arbetaryrken samt studerat den allmänna statistiken. Kvinnorna med arbetarjobb har redan från början de lägsta lönerna och otryggaste anställningarna.

48 % av arbetarkvinnorna kan inte hålla fysiskt avstånd i sitt jobb.

Inhoppsjobb försvann

Under ett år med pandemin har många blivit av med jobbet, inte minst för att arbetsgivarna inte längre ringer in tillfällig personal när fast anställda korttidspermitteras. LO:s undersökning visar att kvinnorna har förlorat inkomst i första hand för att de jobbat färre pass, men också på grund av permittering och sjukdom.

37 % av arbetarkvinnorna har inte fått tillräcklig skyddsutrustning.

Även när det handlar om smittrisk på jobbet är det LO-arbetare som har råkat mest illa ut, och bland dem allra mest kvinnorna. Skyddsutrustning och utbildning om smittrisker har saknats på en stor del av arbetsplatserna. En stor andel av arbetarna har fått mer att göra och mindre tid för återhämtning.

Har inte råd att stanna hemma

Två av tio av LO-arbetarna, män och kvinnor sammantaget, har gått till jobbet trots att de har haft symtom som borde ha hållit dem hemma. LO-apporten visar också att de inte följt rådande rekommendationer under pandemin. De främsta orsakerna är att de inte har råd att vara hemma och att det saknas personal.

35 % av arbetarkvinnorna har fått noll eller för lite utbildning om smittspridning.

Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets, är inte förvånad.

– I alla kriser är det den som står längst ner på stegen som drabbas hårdast. Arbetare, kvinnor, de som jobbar i serviceyrken … säger han.

”Stärk skyddsombuden”

När han söker en väg till förändring ute på arbetsplatserna landar det i frågan om arbetsmiljö och förebyggande arbetsmiljöarbete.

– Det saknas kunskap. Cheferna har inte rätt utbildning och skyddsombuden har fått för låg status, säger Torbjörn Jonsson.

16 % av arbetarkvinnorna har gått till jobbet trots sjukdom.

En av LO:s slutsatser är också att skyddsombudens roll måste stärkas. En annan fråga som organisationen har drivit är att den som arbetar med människor ska komma först i kön till vaccination, så fort riskgrupperna har fått sina sprutor. Kampanjen har inte fått avsedd effekt.

– Vi tycker att det är sunt förnuft. Nu jobbar vi tillsammans med parterna (facken och arbetsgivarna) för att underlätta vaccineringen, säger Susanna Gideonsson, ordförande i LO.

Vaccinering på löpande band

Hon ser en risk att den som måste ta ledigt från jobbet två halvdagar av ekonomiska skäl avstår från sin covid-spruta.

– Vi försöker underlätta det, kan vara med företagshälsovården eller till exempel en buss med löpandebandsvaccinering intill stora arbetsplatser, säger hon.