Samhalls verksamhet Örebro lokalvård fick kritik för att inte tillräckligt ha undersökt och bedömt risken för att anställda ska drabbas av smitta.

– Det var inget alarmerande, men de ska återkomma med dokumentation på hur de ska göra, säger Anna Skoglund, Arbetsmiljöverkets inspektör som granskade.

I sitt meddelande skriver hon att arbetsgivaren:

… ”ska se till att arbetstagare kan tvätta eller desinfektera händerna i arbeten med smittrisk, att det ska finnas städrutiner som minskar smittspridning. (…) Det är slutligen viktigt att identifiera vilket avfall som kan innehålla smittämnen, det kan vara förbrukad egen personlig skyddsutrustning, näsdukar och annat som anträffas vid exempelvis städning.”

Ny inspektion väntar

Samhall i Örebro har ett par veckor på sig att dokumentera sina rutiner kring smittskyddet. Sedan väntar en ny inspektion från myndigheten. Susanne Lundberg är Samhalls distriktschef:

– Vi har hållit på med riskbedömningarna sedan den 15 mars förra året, säger hon.

– Det är i högsta grad viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner. Nu ska vi komplettera och förtydliga vad vi gör till nästa möte med inspektören, säger Samhalls Susanne Lundberg.

Hundratals inspektioner

Arbetsmiljöverket gör sedan i höstas en specialgranskning av bland annat städarbetsplatser, både privata företag och inom Samhall.

– Vi inspekterar branscher där de anställda är särskilt utsatta för smittrisker under pandemin, berättar Elin Löfström-Engdahl, projektledare på myndigheten.

Bara under förra veckan fick över 40 arbetsgivare resultatet av sina inspektionerna inom städ, fastighetsskötsel och hämtmatsföretag. Totalt har 229 inspektioner inom projektet hittills kommit så långt att arbetsgivarna fått sina meddelanden om hur inspektionen gick.

Ingen samlad bild

Hur många av dem som måste åtgärda smittrisker finns ingen samlad bild av ännu. Inte heller hur allvarliga risker som har avslöjats. Arbetsmiljöverket har inte sammanställt statistiken än eftersom projektet fortfarande pågår.

– Rent allmänt har vi ofta sett att kedjor eller andra större företag gör en central riskbedömning. Men sedan är det oerhört viktigt att anpassa den till de lokala förutsättningarna på varje arbetsplats, säger Elin Löfström-Engdahl.

– En annan brist vi ser generellt är att många vidtar mycket åtgärder, men att det saknas bakomliggande riskbedömningar. Då riskerar man att missa moment och risker och därmed missa åtgärder eller vidta åtgärder som inte är tillräckliga, fortsätter hon.  

Karlskrona har granskats

Samhalls lokalvårdsdel i Karlskrona har också fått besök i det speciella smittskyddsprojektet. Även där konstaterar Arbetsmiljöverket att smittriskerna inte är tillräckligt undersökta eller riskbedömda.

Det finns anställda i riskgrupper, men det saknas dokumentation om hur detta hanteras.

Nyköping

I Nyköping ska Samhall förtydliga vilka riskkällor som finns för städarna. Arbetsmiljöverket vill veta hur lång tid en arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i sitt jobb och i vilka arbetsmoment det kan ske.

Båda arbetsplatserna ska följas upp med en ny inspektion när de har återkommit med ny dokumentation.

– De flesta arbetsgivare har jobbat på med åtgärder i praktiken under pandemin och det är viktigast, säger Anna Skoglund, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Smittor kräver riskbedömning

Smittrisker på jobben har fått en särskild föreskrift hos Arbetsmiljöverket. Den är 40 sidor tjock och uppdateras under coronapandemin. Skriften heter AFS 2018:4 och du kan hitta den här.

Fyra grundkrav gäller för arbetsgivaren när en anställd gör jobb som innebär smittrisk:

• Undersöka och riskbedöma vilka arbetsmoment det handlar om.

• Undersöka och riskbedöma om och hur smittämnena kan orsaka infektion.

• Undersöka och riskbedöma vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den anställda att utsättas för smittämnena.

• Undersöka och riskbedöma hur lång tid den anställda utsätts för smittan.