Förtroendevalda och anställda har larmat flera gånger om arbetsmiljöproblem på Samhall i Eskilstuna. Nu riktar regionala skyddsombudet Richard Fredriksson ny kritik i en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

”Stor risk att smittas”

En punkt handlar om hur Samhall skyddar anställda från coronaviruset. Richard Fredriksson kräver att Samhall ska riskbedöma smittorisken för varje enskilt objekt – inte centralt. I början av september fick Fastighets rätt av Arbetsmiljöverket när man hävdade samma sak på städföretaget Inspira.

– Våra skyddsombud har påtalat flera gånger sedan pandemin började att vi måste bedöma riskerna lokalt på objekten. Samhall har hela tiden svarat att det görs centralt. Personalen städar på platser där det är stor risk att bli smittad av corona, men även andra sjukdomar, säger Richard Fredriksson.

Svaret från Samhall

I sitt svar skriver Samhall att lokala riskbedömningar av arbetsmoment och arbetsuppgifter har gjorts. Vilket inte stämmer, enligt Richard Fredriksson.

Richard Fredriksson är även kritisk mot den så kallade medarbetarprocessen som används inom hela företaget. Det är en del av Samhalls enligt egen utsago helt unika matchningsmetod, kallad ”Samhallmetoden”.

För att avgöra hur väl en Samhallanställd passar in – matchar – på ett visst jobb, går områdeschef och arbetstagare igenom 16 olika funktionsförmågor. Det kan vara finmotorik, läs- och skrivkunnighet, samarbetsförmåga med mera. Man gör en skattning av personens arbetsförmåga.

Samhalls matchingsmetod

Varje anställd på Samhall går igenom en process för att matchas till en viss arbetsuppgift. Arbetstagare och områdeschef går igenom 16 olika funktionsförmågor:

Läsa, skriva, räkna, tid och punktlighet, hygien, finmotorik, styrka, rörlighet, ork och uthållighet, uppmärksamhet och fokus, problemlösning, samarbete, kommunikation, flexibilitet, självständigt arbete samt serviceuppträdande.

När en Samhallchef får ett nytt objekt tas det fram en matchningsrapport på vilka arbetstagare som passar för att jobba där, exempelvis som städare. Matchar arbetstagaren till 80 procent eller högre på kraven för exempelvis städjobb, anses personen klara av att städa.

”De är inga psykologer”

– Men om personen blir sjuk eller mår dåligt på grund av dålig skattning, eller de övriga 20 procenten som inte matchar, tar Samhall inte hänsyn till det på ett tillfredsställande sätt, säger Richard Fredriksson.

Han tycker att förmågorna man skattar är långt ifrån tillräckliga och att chefer saknar den kunskap som krävs.

– Områdescheferna är inga psykologer eller ergonomer. Det blir inga bra bedömningar.

Medarbetarprocessen hör hemma i papperskorgen

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud, Fastighets

Enligt Richard Fredriksson är det i praktiken så här ute i verksamheten: Samhalls driftledare får på morgonen besked om vilken personal som är tillgänglig. Sedan försöker de få ihop bemanningen så gott det går. Personal kan få nya chefer och jobba på nya platser från den ena dagen till den andra.

Vill skrota processen

– Men driftledarna har ingen aning om vilka funktionsnedsättningar arbetstagarna har.

Han vill att företagshälsovården ska kopplas in för att göra bedömningar av arbetstagarnas fysiska och psykiska arbetsförmåga, i kombination med arbetsuppgifterna.

– Medarbetarprocessen hör hemma i papperskorgen, säger Richard Fredriksson.

I sitt svar på anmälan skriver Samhall att medarbetarsamtalet i samband med matchningen följs upp under arbetets gång.

De skriver att de strävar mot att alla medarbetare ska ha en grundutbildning inom sitt arbetsområde om bland annat arbetsmiljörisker. Likaså har alla chefer med personalansvar en skyldighet att genomgå arbetsmiljöutbildning.

När en medarbetare ska börja ett nytt arbete görs en introduktion på eventuella risker, nya maskiner med mera, skriver företaget vidare.

Ingen intervju

Fastighetsfolket har sökt Samhall för en intervju. Exempelvis för att få en förklaring på hur matchningsmetoden fungerar. Men ingen vill ställa upp. Samhall svarar via mejl att deras svar finns i 6:6a-anmälan.

”Det är en självklarhet för oss att arbeta tillsammans med skyddsombuden i dessa frågor. Vi avvaktar nu Arbetsmiljöverkets beslut och kommer självklart följa det” skriver presschefen Felix Östman till Fastighetsfolket.