Arbetsmiljöverket slår ned på Inspira på en rad punkter. Bristerna i arbetsmiljön kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig, skriver myndigheten och bedömer att Inspira behöver göra ett stort arbetsmiljöarbete från grunden. Inspira behöver hjälp av en extern sakkunnig person för att bättre förstå systematiskt arbetsmiljöarbete, skriver Arbetsmiljöverket.

Tusentals arbetsplatser

Det handlar om städföretaget Inspiras arbetsområden 2 och 3, det vill säga Dalarna, Närke, Uppsala, Norrtälje, Södermanland, Östergötland respektive Västmanland – totalt cirka 1100 olika platser som äldreboenden, sjukhus, kontor med mera där personal städar.

Huvudskyddsombudet Jeanette Cervin från Fastighets i Västerås gjorde en 6:6a-anmälan den 28 april i år. Den handlar bland annat om stressad personal – över 70 procent av de anställda uppger att de inte hinner med sitt arbete. Men framför allt handlar anmälan om risken för att städarna ska bli sjuka i corona.

Fastighets hävdar att en riskbedömning ska göras skriftligt på varje städobjekt. Medan Inspira inte vill göra någon skriftlig riskbedömning av smittorisken för varje ställe som personalen städar på, utan istället vill slå ihop riskbedömningarna och göra en för varje arbetsområde.

”Smittan finns överallt”

Men Fastighets backas upp av Arbetsmiljöverket som skriver till Inspira: ”Ni kan inte göra bedömningen att det är mindre farligt att städa ett trapphus än en förskola. Smittan finns överallt och det ska ni utgå ifrån”. 

– Det är väldigt glädjande att Arbetsmiljöverket går på vår linje. Detta stärker vår åsikt om att det måste göras en riskbedömning av varje objekt, och varje moment, vilket vi har hävdat genom hela den här processen, säger Torbjörn Jonsson, Fastighets ombudsman med ansvar för arbetsmiljö.

Inspira har tagit fram checklistor och riskanalyser för att bedöma smittorisken, men de har flera brister menar Arbetsmiljöverket. Företaget har också tagit fram riktlinjer och särskilda arbetsmiljörutiner. Men de ska fortfarade bedöma smittorisken på varje objekt för sig, slår myndigheten fast.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

– Jag tror att det kan vara positivt för hela branschen. Nu har vi ett svar från Arbetsmiljöverket som gör att vi kan gå ut brett till våra lokala och regionala skyddsombud om att de kan stå på sig och kräva riskbedömningar, säger Torbjörn Jonsson.

– Jag tror att detta är något vi kan få energi och styrka av. Nu har Arbetsmiljöverket sagt att vi har rätt och då ska vi fortsätta driva det på andra ställen också, fortsätter han.

Riskerar vite

Inspira riskerar ett vite på totalt 250 000 kronor om de inte åtgärdar en rad punkter. Framför allt skriftliga riskbedömningar av olika risker för de anställda. Företaget har inte kommit med synpunkter på beslutet.

Fastighetsfolket har sökt ansvariga på Inspira men de har inte svarat.