Mycket var okänt om coronaviruset för ett år sedan. Men att äldre och personer med vissa underliggande sjukdomar var extra sårbara stod klart tidigt.

Ändå lyckades vi inte skydda dem. Äldreboenden visade sig vara en livsfarlig plats.

Och så har vi Samhall. En arbetsplats där många är multisjuka och har just de underliggande sjukdomar som kan göra det farligare att insjukna i covid-19. Ändå arbetar städarna på tågstationer, stora matbutiker och köpcentrum där smittriskerna är stora.

Att Fastighets skyddsombud fått strida för skyddsåtgärder för sårbara kolleger är hårresande. Att det fortfarande finns stora arbetsmiljöproblem lokalt på företaget är ofattbart.

Förra våren berättade Nettan och Johan på Samhall i Eskilstuna i Fastighetsfolket att de tvingades städa en coronasmittad poliscell iförda endast ett enkelt munskydd.

Det här samtidigt som Johans pappa, som också arbetade på Samhall, låg i respirator och kämpade mot covid-19.

Det rimliga hade varit att det togs krafttag för att minimera riskerna efter det tragiska dödsfallet.

Det var en fruktansvärd situation. Det rimliga hade varit att det togs krafttag för att minimera riskerna efter det tragiska dödsfallet.

I dag vet vi att arbetsplatser är drivande i smittspridningen. Därför är det obegripligt att Samhall tuffar på med sina städuppdrag i utsatta miljöer som om ingenting hänt.

Att försöka ställa Samhall till svars är som att greppa en hal tvål. På huvudkontoret vill ingen ställa upp på intervju. I stället får vi luddiga mejlsvar som inte klargör några sakförhållanden.

Vi vet inte varför de centrala riktlinjerna tolkas och genomförs olika ute på golvet. Det ligger nära till hands att tro att det är lönsamheten som spökar. Samhalls ledning verkar inte låta pandemin sätta käppar i hjulet för affären.

”Samhall prioriterar pengarna, inte medarbetarnas hälsa och liv. Det är så tydligt”.

Så sa skyddsombudet Nettan Lindgren Karlberg i vårt reportage förra året.

Priset för Samhalls lönsamhet har blivit på tok för högt.