Beslutet var självklart, anser Fastighets ordförande Magnus Pettersson som deltog i mötet med LO:s representantskap.

– Självklart ska LO hålla i taktpinnen när det gäller omställningar. LO är part i de nuvarande försäkringarna TSL och AGB, tillsammans med Svenskt Näringsliv. Då är det LO och Svenskt Näringsliv som fortsatt ska förhandla om de delarna, säger han och fortsätter:

– Men det är som det är. IF Metall och Kommunal har träffat en uppgörelse med Svenskt Näringsliv som innebär förändringar i regelverket för TSL.

Två LO-förbund gick med

Förra året enades LO-förbunden IF Metall och Kommunal, tjänstemännen i PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv om vad som kallas las-uppgörelsen. Det är ett nytt huvudavtal på den svenska arbetsmarknaden, som bland annat innebär förändringar i lagen om anställningsskydd, las. Övriga LO-förbund, inklusive Fastighets, sa nej.

LO:s representantskap

Representantskapet är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna.

Representantskapet består av representanter för de till LO anslutna förbunden samt styrelsens ledamöter.

Representantskapet ska årligen fastställa en flerårig handlingsplan för förbundens gemensamma verksamhet, ha tillsyn över styrelsens förvaltning samt mellan kongresserna avgöra ärenden av viktig principiell betydelse.

Representantskapet består, utöver LO:s styrelse, av 100 ledamöter. Varje förbund utser två ledamöter. Resterande mandat fördelas mellan förbunden efter antalet medlemmar.

Källa: LO

I uppgörelsen finns förslag på ett nytt system för att stötta personer som av olika anledningar blivit av med jobbet, det som kallas omställning. Omställningsstödet ska hjälpa den som blivit arbetslös att ställa om – hitta nytt jobb, börja studera eller starta eget företag.

TSL Trygghetsfonden heter systemet för omställning för arbetare i privat sektor. Det drivs av LO och Svenskt Näringsliv och omfattar arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-förbund.

”Vore olyckligt”

En stor anledning till att LO vill förhandla om omställningarna är att de nya reglerna som föreslås i las-uppgörelsen är mer generösa än de nuvarande.

– Det vore olyckligt om vi får en svensk arbetsmarknad som är delad, där en del får sämre skydd än andra när vi i grunden har samma omställningsförsäkring, säger Magnus Pettersson.

Hur LO ska göra för att kunna få till ett likadant omställningsstöd för alla, utan att gå med i huvudavtalet, kan inte Magnus Pettersson svara på just nu.

– Det får förhandlingarna utvisa. Om det inte är möjligt så är vi i samma situation som i höstas. Då är vårt nej fortfarande ett nej.

Fastighets säger nej

För Magnus Pettersson är det fortfarande uteslutet att gå in i huvudavtalet, las-uppgörelsen.

– För Fastighets grupper är det anställningstryggheten som är av störst värde. Vi vill att anställningstryggheten tvärtom ska stärkas, inte försvagas. För våra medlemmar är det inte värt att byta anställningstrygghet mot omställningsstöd.

Från LO centralt säger man i ett pressmeddelande att ”frågan om huruvida LO ska bli part i ett nytt huvudavtal är inte aktuell just nu.”

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, LAS, är den lag som skyddar anställda vid uppsägning och avsked. Lagen innehåller även regler om vilka anställningsformer som är tillåtna, där grunden är fast anställning. Det finns möjlighet för fack och arbetsgivare att teckna avtal som avviker från lagens regler.