Förra året enades LO-förbunden IF Metall och Kommunal, tjänstemännen i PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv om vad som kallas las-uppgörelsen. Det är ett nytt huvudavtal på den svenska arbetsmarknaden, som bland annat innebär förändringar i lagen om anställningsskydd, las.

Det här är PTK

PTK är lite av tjänstemännens svar på LO. Grunden är privatanställda tjänstemän, inte de som jobbar i kommuner, regioner eller staten. 

I organisationen ingår 25 fackförbund som tillsammans har närmare 900 000 medlemmar.

I uppgörelsen finns förslag på ett nytt system för att stötta personer som av olika anledningar blivit av med jobbet.

Flera olika organisationer jobbar med det som kallas omställning. De hjälper den som blivit arbetslös att ställa om – hitta nytt jobb, börja studera eller starta eget företag.

Du har rätt till stöd

TSL Trygghetsfonden heter systemet för omställning för arbetare i privat sektor. Det drivs av LO och Svenskt Näringsliv och omfattar alla arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-förbund. Man behöver inte vara med i facket.

Om du exempelvis blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, har du rätt till stödet från TSL Trygghetsfonden. Du får en personlig jobbcoach som hjälper dig att hitta och söka lediga jobb. Du kan också ha rätt till ett ekonomiskt avgångsbidrag som kan ligga på mellan 37 000 och 53 000 kronor.

2019 uppgav nästan 90 procent av anställda inom Fastighets som fått hjälp av TSL att de fått ett lika eller mer kvalificerat jobb efteråt.

Fler omfattas

Genom las-uppgörelsen ska systemet för omställning och kompetensutveckling bli mer generöst. Just det var något som LO-förbunden IF Metall och Kommunal sa var en av huvudanledningarna till att de gick med.

Ännu fler personer ska kunna få hjälp med omställning om de blivit av med jobbet. I dag måste du vara fast anställd, men i framtiden ska också visstidsanställda få omställningsstöd. Samma sak med personer som måste lämna jobbet på grund av sjukdom eller för att deras tidsbegränsade anställning löpt ut. Du ska också få omställningsstöd även om du är anställd på ett företag som inte har kollektivavtal.

Lön när du utbildar dig

Den som förlorat jobbet ska också få mer hjälp med vad som kallas kompetensstöd. Det är för de som vill utbilda sig och utveckla sin kompetens, för att lättare kunna få jobb i framtiden.

I korta drag innebär det nya omställningsavtalet att den som arbetat minst 16 timmar i veckan under åtta år har möjlighet att ta ledigt och utbilda sig under ett år.

Ett nytt studiestöd införs som gör att den anställde får 80 procent av sin lön under studierna – dock högst 20 400 i månaden. Stödet gäller för två terminers heltidsstudier eller 30 månader på deltid. 

Det offentliga stödet bekostas av staten och den anställda väljer själv vilken utbildning den ska gå. Men det måste vara en utbildning som stärker personens framtida ställning på arbetsmarknaden.

Utredning pågår

LO:s ordförande Susanna Gideonsson sa nyligen att LO vill förhandla med Svenskt Näringsliv om omställningssystemet. Eftersom det avtal som nu gäller har spelat ut sin roll efter las-uppgörelsen.

Exakt hur allt ska fungera och finansieras utreds just nu. I månadsskiftet maj-juni väntas utredningarna bli klara, enligt arbetsmarknadsdepartementet.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, LAS, är den lag som skyddar anställda vid uppsägning och avsked. Lagen innehåller även regler om vilka anställningsformer som är tillåtna, där grunden är fast anställning. Det finns möjlighet för fack och arbetsgivare att teckna avtal som avviker från lagens regler.