– Jag trodde att ett nej var ett nej. Nu måste vi diskutera vad LO:s roll är i framtiden, säger Magnus Pettersson.

Den 16 oktober sa LO samfällt och skarpt nej till förslaget om ett nytt huvudavtal på arbetsmarknaden. Förhandlingarna om arbetsrätten med arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv och tjänstemännen i PTK avbröts. Alla 14 förbund som ingår i LO stod bakom beslutet.

De andra två parterna kom däremot överens. Sedan dess har regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centern meddelat att deras förslag ska ligga till grund för lagändringar. En intern utredare på regeringskansliet ska formulera om överenskommelsen till den nya lagen om anställningsskydd (las).

Det handlar om turordningen när en arbetsgivare ska säga upp anställda, det vill säga hur många undantag som ska tillåtas från först-in-sist-ut-regeln. Det handlar om uppsägning av personliga skäl och hur mycket det ska kosta en arbetsgivare om den sparkade går till domstol. Och det handlar om hur osäkra anställningar ska bli säkrare.

– Vi sa ett enigt nej till förslaget, konstaterar Magnus Pettersson, som anser att anställningstryggheten skulle försämras om det genomförs.

Bestört och besviken

I morse, fredag, fick han informationen om att två LO-förbund har fortsatt diskussionerna med Svenskt Näringsliv och PTK. Det två, Kommunal och IF Metall, berättade på en presskonferens ett par timmar senare att de skriver under överenskommelsen som nu ska postas till regeringen och riksdagspartierna.

– Först blev jag bestört. Sedan förvånad och besviken, säger Magnus Pettersson.

Det här är LO

Historia: Landsorganisationen (LO) grundades 1898.

Nutid: Organisationen samlar 14 LO-förbund. Fastighets är ett av dem. Kommunal är störst. Sammanlagt hade förbunden 1,4 miljoner medlemmar förra året.

Ett par saker har ändrats i överenskommelsen, jämfört med förslaget från oktober. Ändringar som de två LO-förbunden är nöjda med.

Först: Den osäkra anställningsform som heter allmän visstid byter namn till särskild visstid. Den typen av anställning ska omvandlas tillsvidareanställning efter 12 månader i stället för 18 månader, enligt förslaget. Det ska också bli lättare att ”tjäna in” till det fasta jobbet eftersom tid mellan korta anställningar också ska räknas.

Svårare att hyvla

Sedan: Det ska bli krångligare för arbetsgivare att hyvla, det vill säga minska arbetstiden för anställda. Omedelbar hyvling blir inte tillåten. Arbetsgivaren måste varsla och den anställda får jobba kvar med samma sysselsättningsgrad under sin uppsägningstid, dock max tre månader.

Fastighets medlemmar kommer att drabbas.

Magnus Pettersson, ordförande i Fastighets

– De här små förändringarna är inte tillnärmelsevis nog för att få oss att ändra inställning, säger Magnus Pettersson.

Han anser att lättnaderna för arbetsgivare som vill säga upp personal är för långtgående i förslaget till huvudavtal. Turordningsreglerna vattnas ur och felaktiga uppsägningar på saklig grund blir för billiga.

LO:s framtid under diskussion

– Om det här förslaget läggs till grund för lagstiftningen kommer Fastighets medlemmar att drabbas.

Vad betyder det för LO och LO:s framtid?

– Det är för tidigt att sia om.

– Men det är allvarligt. Vi måste diskutera LO:s roll och LO:s mandat att företräda förbunden. Det får vi ta upp i LO:s styrelse där alla förbund finns med, säger Magnus Pettersson.

Susanna Gideonsson i svart skjorta tittar på kameran.

Ibland går LO fram gemensamt, ibland agerar förbunden själva

Susanna Gideonsson, LO:s ordförande

LO:s ordförande Susanna Gideonsson svarar på samma fråga i tidningen Arbetet. Hon tror inte att samarbetet inom LO påverkas.

– Ibland går LO fram gemensamt, ibland agerar förbunden själva. Det är precis som det ska vara, säger hon till tidningen.