I fredags berättade LO-förbunden IF Metall och Kommunal, tillsammans med tjänstemännen i PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv, att de kommit överens om förändringar i arbetsrätten och las.

Tidigare sa ett enigt LO nej till förslaget från arbetsgivarna och den 16 oktober avbröts förhandlingarna. Men några veckor senare slöt privattjänstemännen i PTK, där stora tjänstemannafack som Unionen och Sveriges Ingenjörer är med, en egen överenskommelse med Svenskt Näringsliv.

Det här är LO

Historia: Landsorganisationen (LO) grundades 1898.

Nutid: Organisationen samlar 14 LO-förbund. Fastighets är ett av dem. Kommunal är störst.

Två stora nyheter

Som Fastighetsfolket tidigare rapporterat handlar det bland annat om turordningsreglerna ”sist in – först ut”, saklig grund och regler för visstidsanställningar.

Men vad är det nya i fredagens överenskommelse som fick LO:s två största förbund att ändra sig?

– Det är egentligen två saker som det handlar om, säger Dan Holke, tidigare chefsjurist och förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Omvandlas till fast jobb

Den osäkra arbetsformen allmän visstidsanställning tas bort och ersätts av den nya formen som kallas särskild visstidsanställning. Det visste vi sedan tidigare. Men nytt är att en särskild visstidsanställning omvandlas till en fast anställning efter 12 månader hos samma arbetsgivare under en femårsperiod. Dagens gräns är 24 månader. Och i den tidigare överenskommelsen var det 18 månader.

– Det är en halvering jämfört med i dag. Och det är ungefär i linje med vad facken tidigare krävt. De vill inte att man ska kunna gå år ut och år in på en visstidsanställning. Det är en bra regel sett ur en arbetstagares perspektiv, fortsätter Dan Holke.

Lättare få fast

Det ska också bli lättare att ”tjäna in” till det fasta jobbet. Om du haft mer än två visstidsanställningar under samma kalendermånad får du även räkna in tiden mellan dem till de där 12 månaderna. Arbetsgivaren får inte lägga in ett vikariat mellan visstidsanställningarna för att försöka kringgå regeln.

– Det är ändringen från 18 månader till 12 som är den stora förändringen jämfört med PTK:s och Svenskt Näringslivs tidigare överenskommelse. I övrigt är det inte så mycket som är nytt, säger Dan Holke.

Tydligare om hyvling

Den andra punkten som IF Metall och Kommunal var nöjda över, är att det ska bli krångligare för arbetsgivare att hyvla, det vill säga minska arbetstiden för anställda. Omedelbar hyvling blir inte tillåten. Arbetsgivaren måste varsla och den anställda får jobba kvar med samma sysselsättningsgrad under sin uppsägningstid, dock max tre månader.

– Överenskommelsen om turordning vid hyvlingen fanns med redan innan. Men nu har man preciserat den lite mer och infört ett inkomstskydd under maximalt tre månader, det är det nya, säger Dan Holke.

Pengar för att plugga

Sedan tidigare är står det också klart att det införs ett nytt system för omställning och kompetensutveckling. Detta har både PTK, Metall och Kommunal nämnt som en stor anledning till att de hakar på las-överenskommelsen.

Det här är PTK

PTK är lite av tjänstemännens svar på LO. Grunden är privatanställda tjänstemän, inte de som jobbar i kommuner, regioner eller staten. 

I organisationen ingår 25 fackförbund som tillsammans har närmare 900 000 medlemmar. 

PTK förhandlar tre stora avtal för sina medlemsförbund. De handlar om pension, trygghet vid arbetsskador och omställningsstöd för dem som blir av med jobbet. Organisationen ordnar utbildningar och ger råd.  

I korthet innebär omställningsavtalet att den som arbetat hos en arbetsgivare i åtta år har möjlighet att utbilda sig under ett år, med ett studiestöd på 80 procent av lönen under den tiden. Även visstidsanställda har rätt till studiestödet.