Det avtal som den S-ledda regeringen gått med på för att få sitta i regeringsställning, har inget annat syfte än att underminera, söndra och försvaga arbetarklassen. Hur avväpnar en nyliberal gräsrötterna inom svensk fackföreningsrörelse? Hur avväpnar en nyliberal fackligt förtroendevalda som dagligen arbetar under och emot de villkor som gör att cirka 60 procent av den arbetande befolkningen fortfarande inte har avgörande inflytande över sin vardag? Jo, hon slår först undan benen på oss genom att försämra rätten till kamp. Sedan ger hon sig på den trygghet som gör att vi har möjligheten att föra den kampen dagligen. Sist, men inte minst, ger hon sig på tryggheten i vår bostad!

Med marknadshyror i hyresrättsbeståndet kommer flera av oss vara tvungna att flytta, att ge upp vår plats i den tillvaro vi har idag

Att någon S-ledd regering någonsin kunnat gå med på att låta den nyliberala, anti-fackliga och arbetarfientliga agendan att flytta ända in i våra hem kan bara bero på två saker; Att ledarskiktet inom dagens (S) lever långt ifrån en arbetande hyresrättsinnehavares verklighet och att ingen av dom står på en idébaserad grund av social demokrati.

Med marknadshyror i hyresrättsbeståndet kommer flera av oss vara tvungna att flytta, att ge upp vår plats i den tillvaro vi har idag. Arbetarens röst kommer tystna där vi bor just nu. Och det är precis det hon, den nyliberala, vill; att vi ska hålla våra käftar! Vad den svenska grundlagen säger om rätten till arbete, bostad, utbildning och ett värdigt liv, det är bara att skita i. Vi får helt enkelt ge upp tanken på att det ska vara värt något att vi arbetar och gör rätt för oss!

Jag har fått lära mig att avtal är till för att följas. Det avtalet mellan mig, som medborgare, och staten synes nu enbart handla om vad jag är skyldig

Jag har fått lära mig att avtal är till för att följas. Det avtalet mellan mig, som medborgare, och staten synes nu enbart handla om vad jag är skyldig och bygger inte på den ömsesidighet som vår grundlag vilar på. Det kan bara leda till att demokratin urholkas än mer.

Vår fackklubb på SGS Studentbostäder i Göteborg tog, enhälligt, redan ställning för över ett år sedan. Emot marknadshyror, reno-vräkningar och oskäliga hyreshöjningar. Och då är inte ens alla hyresrättsinnehavare.

Det handlar om demokratin och vilket samhälle vi vill leva i

Det handlar om demokratin och vilket samhälle vi vill leva i. Och ytterst handlar det om vilken moral som ska råda.