I rum för coronapatienter städas med engångsdukar med ytdesinfektion.

–Är det farligt att gå med samma visir från ett coronarum till ett annat rum?

–Ska man byta förkläde mellan varje rum?

–Jag har ett sår på handen. Hur ska jag göra då?

Frågorna är många när en liten grupp sommarvikarier får utbildning på Kungälvs sjukhus. 

Lotta Boling har 47 års erfarenhet av lokalvård. Nu utbildar hon på Kungälvs sjukhus.

–Coronaviruset smittar genom kontakt från person till person och via kontakt med smittade föremål, som strömbrytare, kranar och dörrhandtag, säger Lotta Boling. 

Finns alltid risk för smitta

Smittosamma sjukdomar finns dock även när det inte är coronapandemi. Därför får lokalvårdare – och andra yrkeskategorier – som arbetar på sjukhus lära sig att arbeta utifrån de basala hygienregler som Socialstyrelsen tagit fram och som gäller som riktlinjer på alla sjukhus i Västra Götalandsregionen. 

– Vi utgår alltid från att det finns risk för smitta och städar rum med covidpatienter precis som vi städar andra rum på sjukhuset. Skillnaden är att vi endast använder engångsmaterial och att vi klär oss i skyddsutrustning innan vi går in på rummen, säger Emma Leijd och visar hur man klär på och av sig skyddsutrustningen, samtidigt som hon förklarar varför det är viktigt att göra just så. 

Emma Leijd visar några sommarvikarier hur de ska ta av sig skydden efter coronastädning.

Rör inte vid munskyddet

Hon spritar händerna och sätter på sig ett plastförkläde och knyter det bakom ryggen. Det är viktigt eftersom skydden ska tas av bakifrån förklarar hon. Munskyddet tar hon på genom att hålla i öglorna, visiret håller hon baktill för att undvika att ta i själva plastskärmen. Om man råkar vidröra munskydd eller visir måste munskyddet slängas och visiret rengöras innan man lämnar rummet. Detsamma gäller om man får stänk på skärmen. Sist tar hon på sig skyddshandskar. 

–Nu är jag redo att städa coronarum, säger Emma, som numera arbetar halvtid som lokalvårdare eftersom hon sedan i våras rycker in som utbildare på halvtid.

Den här dagen håller hon och utbildaren Lotta Boling en tvåtimmarskurs i basala hygienregler och coronastädning. Sommarvikarierna får dessutom gå bredvid ordinarie personal och lära sig momenten i praktiken tills de känner sig säkra.

Rutinerna har ändrats

–När Kungälv fick de första fallen av covid-19 sa vår chef att vi inte skulle städa rum med covidpatienter. En timme senare framkom det att vi skulle städa där, men först skulle vi få utbildning, minns Emma Leijd. 

–I början visste vi inte hur vi skulle städa så säkert som möjligt. Rutinerna ändrades snabbt, berättar Lotta Boling. Det vi lär ut nu är det rätta sättet att städa utifrån den kunskap vi har i dag.

I Västra Götaland sköter Regionservice en rad tjänster på sjukhusen, däribland lokalvård. I fjol när trycket på sjukvården ökade i takt med att coronasmittan spreds fick Regionservice hjälpa till med den patientnära städning som vårdpersonalen annars sköter om. 

–Det har varit en fördel att vi kunnat utbilda vår egen personal eftersom vi behövt ta in många nya under pandemin, säger Lotta Boling.

Kursen gav svar

Efter kursens slut har kursdeltagarna fått svar på sina frågor. Visiret ska rengöras om det kommer stänk på eller om man råkar vidröra det. Plastförklädet ska tas av och slängas i en särskild låda innan man lämnar rummet och ett nytt förkläde tas på innan man går in på nästa rum. Såret på handen ska förses med förband och handskar på händerna.

–Det känns bra. De är duktiga och strukturerade, säger Simon Gjertz.

–Det var tydliga instruktioner. Jag känner mig trygg, säger Josefin Andersson. 

Var orolig i början

Emma Leijd och ett par kollegor visar hur coronastädningen går till på en av epidemiavdelningarna, som har stängt eftersom antalet covidpatienter minskat efter den tredje vågen. De använder engångsmoppar med allrengöringsmedel för golven och engångsdukar med desinfektionsmedel för andra ytor som droppställningar, tvättställ, handtag, dörrlister med mera. I början av pandemin var många rädda för att städa och rutinerna ändrades hela tiden. 

–När pandemin började var jag en av dem som fick städa på avdelningar med covidpatienter. Varje gång jag gick in i ett rum kände jag mig orolig och tänkte på mina barn, tänk om jag skulle bli sjuk, minns Divina Liljeblad och tillägger; 

–Det har varit tufft, men nu har vi lärt oss att städa säkert och samtidigt få det rent och fint överallt. Det är svettigt att jobba med munskydd men det känns säkrare att städa ett coronarum än att handla på mataffären.

Coronaviruset och coronastädning

Städmaterialet på Kungälvs sjukhus består av engångsmaterial; moppar och absorberande dukar. Till golven används allrengöringsmedel och till övriga ytor desinfektionsmedel.

På coronaavdelningar står rostfria vagnar med skyddsutrustning; plastförkläden, engångshandskar, munskydd och handsprit i korridoren. Lokalvårdaren tar på sig skyddsutrustning och spritar händerna inför varje nytt rum. När rummet är färdigstädat tas all utrustning, utom visir och munskydd, av på respektive rum och slängs i en särskild behållare. Om man råkat vidröra munskydd eller visir ska munskyddet slängas och visiret rengöras. Innan man lämnar rummet spritas händerna.

Inga städvagnar på rummen.

Coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19. Den medicinska benämningen på viruset är sars-coronavirus-2 eller coronaviruset.

Städning enligt basala hygienregler

Så här lär sig städarna på Kungälvs sjukhus städa enligt de basala hygienreglerna. De ska alltid utgå från att det finns risk för smitta.

Städa från det renaste till det smutsigaste. 

Vid normala städrutiner används förfuktade moppar som är impregnerade med underhållsmedel och förfuktade mikrofiberdukar. Handskar används vid smutsiga jobb som rengöring av toaletter samt när kemikalier används. 

Skyddskläder som munskydd och visir används på rum med smitta.

Punktdesinfektion: pölar eller fläckar av blod, kräks, avföring, urin, slem behandlas alltid som smittsamma eftersom de utgör en hög risk för kontaktsmitta. Ska torkas upp direkt och desinfieras med ytdesinfektion 70+ vid små fläckar och Virkon vid stora. Indicin används i undantagsfall.

Handhygien efter punktdesinfektion: Tvätta med tvål och vatten, torka torrt, sprita händerna.

Tips: Tvätta aldrig handskar med desinfektionsmedel. De blir förstörda då. 

Använd aldrig desinfektionsmedel på golv, de blir förstörda.