Enligt experterna ökar risken för extremt väder. I 25 städer och områden i Sverige är risken för framtida översvämningar betydande.

– Varje bostadsföretag och andra fastighetsägare behöver skaffa sig information om hur riskutsatta de egna fastigheterna är för översvämningar. De hittar infon hos sin länsstyrelse, säger Rikard Silverfur, som är chef för hållbarhetsfrågor hos branschorganisationen Fastighetsägarna.

Kolla pumparna

Hans tips till fastighetsskötare och andra som får ta hand om översvämningarna är att skaffa sig koll i förväg.

– Företagen bör ju ha en krisberedskap också för skyfall, och för dem som jobbar där är det bra att till exempel veta var utrustningen finns. Att pumpar fungerar, att det finns sandsäckar eller mer avancerade lösningar som hejdar vattnet. Det sparar väldigt mycket jobb om man hindrar vattnet att komma in i fastigheterna.

Rikard Silverfur spekulerar i om det är dags att börja ha översvämningsövningar parallellt med brandövningar. Han konstaterar dock att det är svårt att skydda sina fastigheter mot sådan extrema mängder nederbörd som fallit i Gävleborg och Dalarna det senaste dygnet.

Installera en backventil

På Riksbyggen har hållbarhetschef Karolina Brick märkt att intresset för att förebygga översvämningar har ökat i sommar. Bostadsrättsföreningar på olika håll i landet har ringt och frågat efter den checklista som organisationen har gjort.

– Det kan vara en enkel grej som att installera en backventil i källaren för att få dagvattnet att stanna utanför fastigheten, säger hon.

Karolina Brick vet också att det är fastighetsskötarna som ser vad som behöver göras i vardagen för att minska riskerna: rensa brunnar, hålla koll på hängrännorna. Klimatanpassning av en fastighet kan också betyda att hård asfalt på sikt ersätts av grönytor. Att se till att marken lutar från huset – inte mot. Att bygga tak över källartrappan.

Vattensäkra dörrar

Kommunerna ska ta hänsyn till risken för översvämningar i sina översiktsplaner.

– Det kan till exempel handla om att ta hand om vattenmängderna i en nedsänkt fotbollsplan. Men det är mycket som inte kan göras över en natt, säger Fastighetsägarnas Rikard Silverfur.

Därför rekommenderar han också fastighetsägare att inte ha känslig och värdefull utrustning där det finns risk för översvämning. Datorcentraler och styrcentraler kan placeras högre upp i huset eller förses med vattensäkra dörrar.

Nu lugnar sig regnet

Skyfallen väntas hålla i sig fram till i eftermiddag i stora delar av landet.

– Efter det kommer det att fortsätta att vara ostadigt med skurar, men inte med samma intensitet, säger Ulrica Sievert vid SMHI, till TT.

Varför regnar det så?

Utsläpp av växthusgaser är en bov i dramat. De värmer upp atmosfären och ju högre temperaturerna är desto mer vatten bildas i luften. Skyfallen väntas därför öka och havsnivån stiger.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har pekat ut 25 städer och områden i Sverige som extra utsatta. Enligt MSB är det vattendrag och hav som kommer att stå för de mest extrema översvämningarna.