Vattenfyllda källare, garage och vardagsrum. Ett studentboende evakueras när det riskerar att kollapsa. Översvämmade viadukter.

Det blev dramatiska effekter av skyfallet i Gävle under natten den 18 augusti, för enskilda personer och för staden.

Många gjorde enorma arbetsinsatser för att undsätta och hjälpa drabbade. Räddningstjänst, sanerare, fastighetsskötare och reparatörer ryckte ut. Alla ni som sliter under långa tuffa arbetspass när extremväder ställer till det förtjänar all uppskattning.

Utryckningarna som de i Gävle kommer att krävas oftare om vi inte rustar oss ordentligt

Utryckningarna som de i Gävle kommer att krävas oftare om vi inte rustar oss ordentligt. Detta eftersom extremväder kommer bli vanligare med den globala uppvärmningen. I vår del av världen kommer det varmare klimatet visa sig i ökad nederbörd.

En färsk forskarrapport visar att dagens globala uppvärmning redan ökat risken med minst 20 procent för den sorts extrema skyfall som Tyskland och Belgien drabbades av under sommaren. Därför behöver vi ta radikala grepp för att undvika kommande översvämningar.

Den här sommaren visar att klimatkrisen inte är ett avlägset framtidsscenario utan här och nu. Inte minst i Tyskland och Belgien där städer fick evakueras och mer än 200 personer avled, men också med skyfall på flera platser i Sverige.

Reparatören Markus på Gavlegårdarna berättar för Fastighetsfolkets reporter om känslan av hopplöshet och hur parkettgolven flöt omkring i vatten inne hos hyresgästerna. Men det finns mycket bolaget kan göra, menar han. ”Skyfall blir vanligare och vi får förbereda oss på det. Vi får kanske ha fler pumpar och bygga om utemiljön kring husen”, säger han.

Det kommer att kosta, men att inte göra något kommer också att stå oss dyrt

På sina håll i fastighetsbranschen har mycket redan gjorts för att klimatanpassa, men takten behöver öka.

Fastighets yrkesgrupper kommer att ha en avgörande roll i att anlägga och sköta fastigheter på ett mer klimatsmart sätt. 

Vi behöver bygga ett samhälle som är hållbart, rättvist och starkt. Det kommer att kosta, men att inte göra något kommer också att stå oss dyrt.