Arbetsmiljöverket presenterade i dag sin senaste stora rapport om fysiska och psykiska besvär orsakade av arbete. Siffrorna pekar åt fel håll.

Nära var tredje sysselsatt person i Sverige, 32 procent, har haft besvär på grund av arbetet under det senaste året. Ska man översätta det till antal personer är det drygt 1,6 miljoner som upplever besvär av sitt jobb.

Hundratusentals fler

Jämfört med den senaste rapporten från 2018 så är det en ökning den här gången, med fyra procentenheter.

– Det kan låta lite, men det är ändå nästan 200 000 personer. Det vanliga i våra undersökningar är att rörelserna är långsamma. Så detta anser vi är en stor ökning, sa Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Tufft för sanerare

Bland Fastighets grupper sticker sanerarna ut som en grupp där många upplever besvär av jobbet – 35 procent av de svarande i kategorin vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering. Det är lika högt som i byggbranschen.

I yrkeskategorin städledare och fastighetsskötare är det en lägre andel jämfört med andra yrken, som säger att de får besvär av sitt jobb. 23 procent totalt. Det är på samma nivå som personer som jobbar inom it.

Mycket hög frånvaro

Däremot ligger städare och fastighetsskötare högt i en annan kategori: 47 procent har en hög frånvaro från jobbet på grund av arbetsorsakade besvär. Det är näst högst av alla yrken i undersökningen, nästan lika högt som undersköterskor.

Covid trolig orsak

Även om det är svårt att peka ut en specifik orsak som förklarar ökningen, så tror Arbetsmiljöverket att coronapandemin är en viktig förklaring. En stor del av ökningen är antalet upplevda besvär på grund av smitta. Och det är framför allt kvinnor inom vård och omsorg som upplever besvär av sitt jobb. Där har pandemin haft stor påverkan.

Psykiska besvär vanligt bland unga

Yngre har mer besvär av oro och ångest på grund av jobbet.

Den yngsta åldersgruppen 16-29 år har tillsammans med åldersgruppen 30-49 år i högre grad besvär av oro eller ångest och symptom på depression eller utmattningssyndrom, jämfört med åldersgrupperna 50-64 och 65-74 år.

Bland 16-29-åringarna och 30-49-åringarna är det nästan varannan person som har besvär av oro och ångest till följd av sitt jobb.

Arbetsmiljöverkets undersökning syftar till att kartlägga hälsoproblem på den svenska arbetsmarknaden, som orsakats av arbetet. Undersökningen genomfördes mellan april till december 2020 och statistiken bygger på samtliga sysselsatta (16-74 år) som är folkbokförda inom Sverige. I undersökningen gjordes 11 500 intervjuer. Sedan 2006 genomförs den här undersökningen vartannat år.

Källa: Arbetsmiljöverket