– Alla från det gamla gänget som vill jobba kommer att få en anställning. Gränsen för rätten till återanställning har gått ut, men företaget vill ha tillbaka sina erfarna städare, säger Mina Hanna som återigen är ordförande nu när Fastighets fackklubb har startat om.

Solreneriet har ofta betytt dåliga nyheter i Fastighetsfolket. Företagets kunder – som Viking Line, flygplatser och hotell – drabbades hårt när pandemin stoppade nästan allt resande. Och det betydde att Solreneriets intäkter minskade med ungefär 70 procent. Förra sommaren sades ungefär 70 procent av personalen upp, över 400 var städare som hade jobbat på Viking Line-uppdraget.

Sprider risken

Tina Wessman Hellstadius är vd på företaget och berättar om den nya vändningen:

– Vi insåg under covid att Solreneriet var väldigt sårbart med våra stora, men få kunder. Och samtidigt som vi måste sprida risken ville vi växa.

Köpt ett annat företag

Svaret blev att Solreneriet köper DS Facility Management, ett serviceföretag som ägnar sig åt bland annat bemanning, kaffemaskiner, växter, fruktkorgar och kontorsmaterial. Tillsammans bildar de nya bolaget Sol Facility Services, som får cirka 700 anställda.

– Långsiktigt hoppas vi också kunna öka sysselsättningsgraden hos våra anställda, säger Tina Wessman Hellstadius, vd också på nya Sol.

Städuppdragen kommer åter

Samtidigt har verksamheten rullat i gång igen på passagerarfärjor, flygplatser och hotell.

– Vi började i somras med timanställningar för en del städare och nu ska vi börja återanställa dem som vi sa upp. Självklart frågar vi de före detta anställda först, säger Tina Wessman Hellstadius.

Så gör fackklubben

En av de återanställda är Mina Hanna. Han berättar hur den vilande fackklubben har vaknat upp på nytt. Själv är han ordförande igen, åtminstone till det första ordinarie årsmötet.

– Vi hade ett möte i går och träffade uppåt 25 medlemmar på DS. Vi informerade om att alla ska få behålla sina jobb och sina villkor efter övergången till det nya företaget. Tre nya skyddsombud utsågs och de ska få utbildning.

– Och vi jobbar på att värva fler medlemmar på nya Sol.