– Ja, det är mycket ovanligt att vi skriver egna remissvar på förslag från regeringen. Men den här gången är det viktigt att belysa hur förslagen slår mot just våra medlemmar, säger Magnus Pettersson, ordförande i Fastighets.

Förslagen finns i tre utredningar som alla bygger på den överenskommelse som arbetsgivarnas Svenskt Näringsliv och tjänstemännens PTK har enats om. Två arbetarfack, Kommunal och IF Metall, har anslutit sig i efterhand. Medan övriga LO har sagt nej.

De skickades ut på remiss i början av sommaren, och regeringen frågade då över hundra organisationer och myndigheter om deras åsikter. Utöver de inbjudna instanserna har 21 spontana remissvar kommit in i dag när tiden har gått ut.

”Tryggheten rycks bort”

Bland dem finns Fastighets, som skriver att det är ett hot mot den svenska modellen när regeringen ”ändrar maktbalansen till arbetsgivarsidans fördel”. Då handlar det om att arbetsgivare som ska säga upp kan göra fler undantag mot grunden ”sist in – först ut”.

– Med fler undantag mot turordningen kommer tryggheten att ryckas bort i våra yrkesgrupper. För många har anställningstiden varit tryggheten som gjort att de fått stanna kvar, säger Magnus Pettersson och fortsätter:

– Det kan handla om fastighetsskötare med många år i jobbet väljs bort när yrket utvecklas och det behövs kompetensutveckling. Städare kan bli av med jobbet när arbetsgivaren hellre behåller unga som kanske är snabbare.

”Inte värt priset”

Fastighets gillar förslagen som handlar om omställning och stöd för den som behöver studera under yrkeslivet.

– Visst, det är positivt – men det är inte värt priset med den försämrade tryggheten.

Det vanliga är att Fastighets lutar sig mot de åsikter LO skickar in i olika remisser.

– Vi står bakom LO:s svar den här gången också, men det tar hänsyn till alla branscher medan vi kan koncentrera oss på städare och fastighetsarbetare, säger Magnus Pettersson.

Införs nästa sommar?

Regeringens plan är att lagarna ska börjar gälla den 30 juni nästa år. Först ska dock synpunkterna i samtliga remissvar gås igenom – och då kan förslagen eventuellt komma att ändras.

Tre delar – tre lagar

Här kommer de tre förslagen i korthet:

1. Om anställningsskydd

• Arbetsgivarna får göra fler undantag i lagen om sist-in-först-ut när de ska säga upp på grund av arbetsbrist. De ska få välja att behålla tre personer i stället för dagens två. Och det ska gälla på alla företag, oavsett storlek.

• Samtidigt ska reglerna kring uppsägning av personliga skäl ändras. Om den uppsagda går till domstol får hen inte behålla jobbet under tiden.

2. Om omställning

• Den som blir av med jobbet när ett företag drar ner ska få stöd till att söka nytt jobb eller studera. Facken och arbetsgivarna har en sådan uppgörelse redan. Nu ska de som inte omfattas av kollektivavtal få stödet genom staten.

3. Om studier

• Ett nytt statligt studiestöd införs för den som behöver bygga på sin kompetens.