– Det är jättespännande och roligt. Vi ser att vårt jobb och närvaron i området ger resultat, säger Galeb Tajb.

Vände med nytt bostadsbolag

För 25 år sedan var Gårdsten i Göteborg ett område på dekis. Förslummat och slitet med hundratals tomma lägenheter. Med ett centrum som butikerna lämnade. Rivningar diskuterades, men i stället bildades ett nytt bostadsbolag med syftet att Gårdsten skulle bli ett område dit människor väljer att flytta.

Polisen publicerar vart annat år en lista över utsatta områden. Den ska vara en hjälp att fördela resurserna i landet.

Polisen delar in områdena i tre kategorier: utsatta områden, riskområden (där läget är lite värre) och särskilt utsatta områden (där läget är akut och det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att göra sitt jobb).

Både glad och stolt

För ett par år sedan blev Gårdsten det första området som polisen plockade bort från sin värstinglista med cirka 20 särskilt utsatta områden. I dag berättar Ekot på Sveriges Radio att Gårdsten tagit ännu ett kliv bort från kriminaliteten. Polisen flyttar ner området från listan över riskområden – till den med utsatta områden. Tryggheten har ökat igen, konstaterar polisen.

– Man blir både glad och stolt, säger bostadsbolagets säkerhetschef Jehan Mansour.

Hyresgästerna har inflytande

– Vi strävar efter att lämna listorna helt, och nu gör vi det ett steg i taget. Personalen jobbar medvetet för detta.

Men hur kommer det sig att ni lyckas skapa mer trygghet?

– Vår närvaro i området. Och att hyresgästerna har inflytande. De är med i bolagets styrelse och i aktiviteter. Det är hyresgästernas ungdomar som får sommarjobb här. Och vi märker att vanliga hyresgästerna tar mer plats i det offentliga rummet nu, inte de kriminella, säger säkerhetschefen Jehan Mansour.

Jehan Mansour.

”Vi ser helheten”

Det där med närvaro i området är huvudförklaringen även när vi frågar trygghetsvärden Galeb Tajb.

– Vi trygghetsvärdar ser helheten, och vi är ute när folk kommer hem från jobbet. Sedan är vi kvar på kvällarna och de flesta hyresgäster träffar oss.

Inte längre särskilt utsatta

När polisens nya listor blev kända i dag står det klart att ytterligare tre områden lämnar listan över de särskilt utsatta områdena och numera bedöms vara riskområden: Karlslund i Landskrona, Araby i Växjö och ett område kring Tynnered i Göteborg.

Nya för i år på polisens listor är Grantorp/Visättra i Flemingsberg i Huddinge kommun och Fisksätra i Nacka, som nu bedöms som utsatta områden, samt Valsta i Sigtuna som bedöms som ett riskområde. Samtliga ligger i Stockholms län.

Två områden stryks helt när polisen listar platser med problem: Rannebergen i Göteborg och Klockaretorpet i Norrköping där utvecklingen är positiv.