Erik Wallmon är miljövärd och huvudskyddsombud på Familjebostäder i Göteborg. Han blir inte förvånad:

– Företagen frånsäger sig faktiskt sitt ansvar när de inte tar upp risken för arbetsskador på introduktionsutbildningar eller vid återkommande informationsträffar, säger han.

Risk för ryggskador

Resultatet av enkäten om belastningsskador presenteras i dag, på skyddsombudens dag. En snabbspolning visar att …

… långt över hälften av dem som svarat jobbar på en arbetsplats där det förekommer tunga lyft och därmed risk för ryggskador.

… i fler än hälften av de fallen lyfter en person de tunga föremålen utan hjälp av någon arbetskamrat.

… fem av tio arbetsplatser har ingenting om ergonomi och hur kroppen kan belastas i sin introduktionsutbildning för nyanställda.

Tar uppdraget på allvar

Men cirka 100 svar av Fastighets över 700 skyddsombud är ingen riktigt bra bas att dra statistiska slutsatser av.

– Nej, det är sant, men de 100 skyddsombuden har ändå tagit sig tid att svara. De tar sitt uppdrag på allvar och tycker att frågan om ergonomi är jäkligt viktig, säger Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

Utbildning behövs

Hans första slutsats är att enkäten har uppmärksammat problemen med skador och sjukdomar som beror på tunga och felaktiga lyft. En djupare analys av svaren är att vänta framöver.

– Vi ser direkt att det finns stora brister när företagen ska introducera och utbilda anställda i arbetsmiljöfrågor med koppling till belastning och belastningsskador, säger Torbjörn Jonsson.

”Äsch, jag tar det själv”

– Jaa, vi är medvetna om riskerna men ändå oförberedda på dem på min arbetsplats, säger huvudskyddsombudet Erik Wallmon och beskriver några kritiska situationer:

• Ett kylskåp ska köras i väg till en hyresgäst, inte så tungt men otympligt. ”Äsch, jag tar det själv.”

• Miljövärden ska klippa gräs. ”Äsch, jag slänger upp gräsklipparen på flaket själv.”

• Ett grovsoprum städas och en otymplig soffa ska lyftas bort. ”Äsch, jag vill inte störa en kollega, så jag tar den själv.”

Ska vara effektiva

– Många skadar sig av den anledningen, att vi ska vara så effektiva och inte ber om hjälp, säger Erik Wallmon.

Han vill ha mer och skarpare utbildning i frågan, både för nyanställda och för dem som varit med några år.

– Det vore ett sätt för arbetsgivaren att säga att de är måna om oss, att vi inte ska behöva skada oss på jobbet.