Fastighetsklubbens ordförande, Anders Wiklund, är upprörd. Han fick informationen om de kommande varslen på ett samverkansmöte.

– Jag förstår inte hur företaget kan lägga ner en fungerande organisation – utan att ha något alternativ. Klubbmedlemmarna är emot förändringen och nu ska vi se vad vi kan göra för att stoppa den, säger han.

Städar på 70 procent

Plusbovärdarna på Karlstads Bostads AB (KBAB) städar på ungefär 70 procent av sin arbetstid. I övrigt ska de ordna aktiviteter i bostadsområdena och bygga nätverk som på sikt ska vara självgående. De ska ge lite extra hjälp åt hyresgäster som behöver det. Bostadsföretaget har sammanlagt åtta plusbovärdar i fyra olika områden: Rud, Gruvlyckan, Hemvägen och Orrholmen.

– Det behövs mer kraft och resurser för att skapa trygghet, det är vi överens med företaget om. Med många människor från kulturer långt bortom vår egen har det fått konsekvenser i flera områden. Men det här är inte rätt sätt, säger Anders Wiklund.

Tidigt skede

Karin Jonsell är chef på avdelningen marknad och kund på KBAB. Hon vill betona att det är ett väldigt tidigt skede i den planerade förändringen. Och att företaget inte är ute efter att spara pengar.

– Vi ska fortsätta att jobba med trygghet i bostadsområdena, men mäktar inte med det själva längre. Det handlar om att vi ska jobba tillsammans med andra aktörer, och har redan börjat lite smått med det.

Sagokafé och läxläsning

Hon berättar att Rädda Barnen driver ett sagokafé och att organisationen Tillsammans i Karlstad har läxhjälp. En annan tanke är att hundägare framöver kan organisera hundpromenader med sina grannar.

Klubbordförande Anders Wiklund har invändningar mot hela tanken:

– Ska vi lägga över trygghetsarbetet på civilsamhället? Men vad vet vi om de föreningar som ska komma in i våra lokaler? Hur kvalitetssäkrar vi det? Våra egna plusbovärdar ser stöket i ett område, de lär känna folk och skapar trygghet.

”Ingen engångsshow”

Där svarar företagets Karin Jonsell på hur ambitionen ser ut i planerna som fortfarande inte har ”kommit så långt”:

– Vi ska fortfarande vara avsändare, och säkerställa att trygghetsarbetet är stabilt. Vi släpper inte in någon engångsshow i våra lokaler.

– Plusbovärdarna har jobbat superbra, men förutsättningarna har ändrats sedan arbetssättet infördes för ungefär 15 år sedan, säger hon och lägger till att i den kommande organisationen ska det bostadssociala arbetet spridas till fler områden.

Värdarna sägs upp

En av de åtta plusbovärdarna har fått nytt jobb i företaget. De andra väntar på uppsägning på grund av arbetsbrist. Ingen av dem vill bli intervjuade i Fastighetsfolket.

Tapio Salonen Professor i socialt arbete

Trygghetsvärdar skapar tillit mellan hyresgästerna och till företagets anställda.

Professor Tapio Salonen har forskat om bostadsområden i allmänhet och utvecklingen i Gårdsten i Göteborg i synnerhet de senaste 25 åren.

– Jag vet inget närmare om den här förändringen i Karlstad, men det låter som om de tar ett steg tillbaka, säger han efter att ha hört hur företagets Karin Jonsell beskriver planerna.

Långsiktighet skapar trygghet

Han lutar sig mot erfarenheterna i det forna problemområdet Gårdsten, som har lyckats ta sig från värstingplaceringarna på Polisens lista över särskilt utsatta områden och riskområden. Där är grunden närvaro, bolagets anställda alltid är ute i området och kontoret ligger där. Trygghetsvärdar är ute på gårdarna och in centrumet varje kväll.

– Forskningen visar att trygghetsskapande verksamhet som trygghetsvärdar och en trygghetsgrupp är långsiktigt fördelaktigt i ett bostadsområde. Det skapar tillit mellan hyresgästerna och till företagets anställda, säger Tapio Salonen

Trygghetsvärdarna kvar

KBAB:s trygghetsvärdar, som Fastighetsfolket skrev om för några veckor sedan, berörs inte av den nya modellen. De sex trygghetsvärdarna kombinerar trappstädning på ungefär halva arbetstiden med aktiviteter för de äldre i sina områden. Tanken är att de ska bidra till att gamla kan bo kvar längre.

Plusbovärdarna, som väntar på att bli uppsagda, sköter trapphusstädningen på 70 procent av sin arbetstid. De ska därutöver ordna aktiviteter i området och kan ge lite extra hjälp och stöd åt boende som behöver det.