Trappstädning i Karlstad – med entreprenör och med anställda trygghetsvärdar.

– Våra egna trygghetsvärdar städar trappor, men de ska också skapa trygghet i området. Entreprenadstädningen är egentligen lite billigare för företaget, mer kostnadseffektiv, säger Petra Höyhtyä, fastighetschef på Karlstads Bostads AB (KBAB).

Trappstädning är ett tufft jobb, många gånger med tunga lyft och krångliga arbetsställningar. Städarna lever ofta i en konkurrensutsatt värld där städfirmorna tävlar om uppdragen att få städa hos de stora bostadsbolagen. 

Moppar i sjuvåningshuset

I en port på Styrbordsgatan på Orrholmen försöker vi hinna med Arya, en av de kostnadseffektiva städarna i Karlstad, när han moppar sig ner genom sjuvåningshuset. Han har jobbat ett halvår på entreprenadfirman Keyline, och han trivs.

Andreas Bergstrand, förvaltningschef på Stenungsundshem. 

– Ja, det är ok för mig. Det bästa med jobbet är att jag träffar människor. Och det dåliga är de som inte tycker om invandrare, men jag brukar inte svara dem, säger Arya.

”Det är ok”

Städvagnen står kvar i porten när han tar hissen upp till högsta våningen med en hink vatten, sop, sopskyffel och mopp. Först dammar han, sedan blir det moppen. Den här dagen har han åtta trapphus och sex tvättstugor på schemat.

Med åtta hus, sju trappor i varje och 22 trappsteg per trapp blir det – 1 232 trappsteg med moppen.

– Ibland är det stressigt och tungt, men för mig är det ok.

Trappstädning med trygghetsvärdarna i Karlstad.

Tittar på priset

Petra Höyhtyä, på KBAB:s huvudkontor, berättar att Keyline har haft städningen under flera perioder. Nästa upphandling ska bli klar till september 2023.

Petra Höyhtyä fastighetschef på Karlstads Bostads AB (KBAB)

”Entreprenadstädningen är egentligen lite billigare för företaget, mer kostnadseffektiv.”

Bild: Øyvind Lund

– Vi har med socialt ansvar bland upphandlingskraven och de anställda ska ha kollektivavtalsliknande villkor. Det indikerar att ett företaget bryr sig om arbetsmiljön, säger hon.

– Priset är förstås också med när vi bedömer anbuden.

”Ofta bättre med egna anställda”

Anders Wiklund är ordförande i Fastighetsklubben på KBAB. Han berättar att facket inte har diskuterat det där med entreprenad eller eget anställda.

– Men rent allmänt kan jag ju säga att trappstädning, uteskötsel, snöhantering … oftast blir bättre med egen personal som känner sitt område.

Just det där med att känna sitt område är ett argument för KBAB att låta städningen i områden med trygghetsboende skötas av egen personal. Trygghetsvärdarna ska bidra till att gamla kan bo kvar längre. De jobbar ihop i par – en anställd av bostadsbolaget och en anställd av kommunens vård och omsorg.

Sociala och kreativa

För de jobben söker KBAB utåtriktade personer som tycker om sociala kontakter, som är kreativa, lyssnar in och hittar på aktiviteter som passar olika grupper. Som dessutom städar under en del av sin arbetstid. I den mån bolaget behöver rekrytera några trygghetsvärdar …

Trygghetsvärdarna Eva-Lotta Sturelind och Eva Lindeberg har öppnat kaféet.

Ända sedan trygghetsboendet i Hagaborg på Norrstrand startade för 14 år sedan har trygghetsvärdarna hetat Eva-Lotta Sturelind och Eva Lindeberg.

– Det var ju det här jag ville göra när jag jobbade i hemtjänsten och aldrig hade tid. Här är det vårt jobb att gå hem till folk och sitta ner och dricka kaffe, säger Eva-Lotta Sturelind.

Tredelat jobb

Båda är undersköterskor och jobbade i hemtjänsten förr. Nu har de ett tredelat uppdrag:

– Vi jobbar uppsökande med de äldre som bor här, vi skapar nätverk i området och vi städar trapphus, beskriver Eva Lindeberg och fortsätter:

– Ibland kan vi hjälpa någon att hänga upp en gardin och på det sättet förebygga att hon eller han ramlar och skadar sig. Men framför allt samtalar vi. Jag gillar variationen. Och inte är trappstädningen så hemsk som man skulle kunna tro.

– Nej, det är då vi får våra idéer. Fast jag tror att det skulle bli för tungt för mig att städa på heltid, fyller Eva-Lotta Sturelind i.

Städat mer …

Under ett och ett halvt år med corona har kaféet haft stängt och de flesta aktiviteterna legat nere. Trygghetsvärdarna har i stället hjälpt till med handling, innan de gamla fick sitt vaccin. De har också lagt ner mer tid på städningen.

– Vi har tydligt märkt hur dåligt folk har mått under den här tiden. Och hur viktiga vi är, säger Eva-Lotta Sturelind.

… men nu öppnar fiket

Men när Fastighetsfolket åker runt mellan hyreshusen i Karlstad är det en glad dag. För första gången sedan pandemin stängde världen har trygghetsboendets Café Munter öppnat igen.

Eva-Lotta Sturelind på trygghetsboendet i Hagaborg på Norrstrand i Karlstad.

Framöver rullar programmet i gång. Föreläsningar, bingo, alltid öppet för en kopp kaffe. Närmast planeras en biosöndag med efterföljande afternoon tea. Filmen heter Edie, och handlar om 83-åringen som packar sin ryggsäck och bestiger ett av Skottlands höga berg.

– Det är aldrig för sent, säger Eva-Lotta Sturelind.

Om KBAB

Karlstads Bostads AB ägs av kommunen och har cirka 7 500 hyreslägenheter i centrala Karlstad. Företaget har ungefär 120 anställda.

Drygt tusen av lägenheterna ligger i tre trygghetsboenden i områdena Viken, Sixbacken och Hagaborg. Hälften av lägenheterna är vikta för dem som har fyllt 65. Där ordnar trygghetsvärdarna aktiviteter och hjälper hyresgästerna, utöver trappstädningen.

I övriga områden sköter entreprenören Keyline trappstädningen.