– Samtidigt vill jag säga att de allra flesta barn inte får astma, oavsett om mamman har använt rengöringssprej eller inte, säger Cecilie Svanes, professor vid universitetet i norska Bergen.

Städare som använder kemikalier i sprejform har en ökad risk att själva drabbas av skador i lungorna. Det har tidigare forskning visat. Cecilie Svanes och hennes forskarkollega Gro Tjalvin har nu kommit fram till att städarnas framtida barn löper en större risk att drabbas av astma.

Så mycket ökar risken

– Risken ökar med över 70 procent, säger Cecilie Svanes som fått sina forskningsresultat publicerade i en vetenskaplig astmatidning.

70 procent låter väldigt mycket. Här kommer ett annat sätt att berätta om skillnaden i undersökningen, som bygger på data om 3 318 vuxna personer:

8,2 procent av dem vars mammor hade arbetat med rengöringsmedel i sprejform fick astma innan de fyllde tio år.

6,3 procent av dem vars mammor inte hade arbetat med rengöringsmedel i sprejform fick astma innan de fyllde tio år.

Använd trasor och skum

– Inget rengöringsmedel eller desinfektionsmedel i sprejform är bra för insidan av lungorna. De tränger in djupt, säger Cecilie Svanes.

– Men än så länge har vi bara ett antal teorier om på vilket sätt problemet följer med till barn som föds många år efter att kvinnan utsatts för sprejerna.

Använd inte sprejer.

Ysabel Nilsson Saavedra, regionalt skyddsombud

Hon rekommenderar den som städar att använda trasor och skum i stället för sprej, eller sprutflaskor som sprider droppar av vätskan. Det farliga är när det blir som en finfördelad dimma av partiklarna.

Gäller en annan tid

I studien konstateras att kvinnor som tidigt i sitt yrkesliv hade utsatts för sprejerna löpte en höjd risk att få barn med astma. Detta gäller även om hon hade slutat med rengöringsmedel eller desinfektionsmedel i sprejform många år innan barnet föddes.

Barnen i studien är födda mellan 1962 och 1998. Det betyder att deras mammor utsattes för sprejerna i en annan tid än i dag.

Användningen ökar igen

Ysabel Nilsson Saavedra är regionalt skyddsombud för Fastighets i region Ost. Hon har arbetat som städare i över 20 år.

– Om barnen drabbas är det ett samhällsproblem. Det är hemskt att de också drabbas. Använd inte sprejer, är hennes råd.

Det var hennes hållning även innan hon fick höra talas om den senaste forskningen.

– Vi var ute och pratade mycket om sprejerna för flera år sedan när det kom information om att de påverkar andningen, huden och mycket mer. Och då gick användningen ner i städbranschen, berättar Ysabel Nilsson Saavedra.

Men nu märker hon att sprejande har kommit tillbaka under coronapandemin. Samma iakttagelse har forskaren gjort i Norge:

Forskaren orolig

– Min erfarenhet är att arbetsplatser i dag är duktiga på att använda andra metoder än sprejerna. Samtidigt blir jag orolig att pandemin har fått folk att spreja mer desinfektionsmedel både på jobb och i hemmen, säger Cecilie Svanes.

Gå till källan

Tidningen med en artikel om forskarnas resultat heter The Journal of Allergy and Clinical Immunologi. Studien baseras på data från stora internationella undersökningar.