De första indikationerna på att smittan spreds bland personalen på kärnkraftverket kom under helgen 20-21 november. Då hade flera personer fått symtom och testat positivt för covid-19.

När de ISS-anställda på Barsebäck kom in på jobbet fick de ta covidtester. Efter att samtliga hade testats blev det positivt resultat för nio av 37 ISS-anställda. Senare pausades flera jobb inne anläggningen tillfälligt och all personal som kunde jobba hemma skulle göra det.

– Vi anmälde utbrottet till Arbetsmiljöverket då vi bedömde att smittan uppstod på arbetsplatsen. Eftersom det var så många på samma ställe har vi anledning att tro att det är därifrån det kommer, säger Per Söderström, arbetsmiljöchef på ISS Sverige.

Olika yrkesgrupper

Barsebäck sista kärnreaktor avvecklades 2005. Sedan dess pågår ett arbete med att montera ned kärnkraftverket. ISS arbetar mestadels med demontering, rivning och städning på anläggningen.

– De smittade arbetar med lite olika saker. Det är lokalvårdare, sanerare och några som arbetar med fastighetsskötsel och demontering. De har antagligen jobbat för nära varandra, säger Per Söderström.

Det är andra utöver ISS-personalen som har smittats, enligt Per Söderström. Barsebäck införde att alla som ska komma in på anläggningen måste ta ett test. På Barsebäck har man sedan tidigare glesat ut arbetsplatser och rum samt infört olika krav på munskydd. Det finns också många möjligheter till att tvätta och sprita händerna, enligt Per Söderström.

– Barsebäck har varit jättesnabba och noggranna. Vi på ISS tar också smittoriskerna på jättestort allvar. Vi bryr oss om våra medarbetare, de ska absolut inte bli sjuka, säger han.

Oklart hur sjuka

Det är oklart om någon av de smittade har behövt akut vård.

– Nej, jag vet att det är nio positiva svar och att de är i hemkarantän, säger Per Söderström.

Hur ser det ut med vaccinationsgraden?

– Det kan vi inte svara på. Vi har inte ställt krav på våra anställda att man måste vara vaccinerad eftersom det är frivilligt. Som företag är ISS positiva till vaccinet, självklart, men vi tycker inte att vi kan tvinga någon, säger Per Söderström.

Barsebäck håller stegvis på att återgå till normal verksamhet. I nuläget ska de som kan jobba hemifrån. Barsebäck kraft AB vill inte uppge hur många som smittats totalt på hela kärnkraftverket, med hänvisning till att man inte kan säga något om sina anställdas hälsa.