Här kommer tilläggen som Fastighets och de olika arbetsgivarna har kommit överens om i bransch för bransch. En garanti för att du ska få extrapengarna är dock att din arbetsgivare har kollektivavtal.

Almega Fastighetsarbetsgivare + 78:50 kronor/timme    

Julafton, juldagen och annandagen från klockan 00.00 till 24.00 ger ett lönetillägg på 78:50 kronor per timme.

För den som har beredskapstjänst är storhelgstillägget 39:87 kronor i timmen från klockan 22.00 på torsdag den 23 december till klockan 06.00 måndag den 27 december.

Almega Kompetensföretagen – Bemanningsavtalet + 94:30 kronor/timme

För den som är utbokad på jobb hos ett företag gäller villkoren i kollektivavtalet som gäller på den arbetsplatsen.

För den som inte är uthyrd men ändå arbetar, till exempel på arbetsgivarens kontor, från klockan 00.00 till 24.00 på julafton, juldagen och annandagen gäller lönetillägg på 94:30 kronor i timmen.

Den som är bemanningsanställd kan under vissa förutsättningar dessutom få så kallad helglön för julafton, som i år är på en veckodag. Den räknas fram genom att garantilönen multipliceras med antalet ordinarie arbetstimmar per vecka dividerat med 5,0. Garantilönen i avtalet är 117:84 kronor för kvalificerad yrkesarbetare och 111:44 kronor för övriga. Fråga din fackliga representant om detta gäller för dig.

Almega Serviceföretagen – Fönsterputsavtalet + 99:21 kronor/timme

För den som jobbar under jul utgår ett tillägg för förskjuten ordinarie arbetstid. Från 06.00 på julafton till klockan 06.00 den 27 december är lönetillägget 99:21 kronor per timme.

På det här avtalet kan även den som är ledig få extra pengar. Den som har ackordslön och varit anställd minst tre månader före jul får så kallad helglön på julafton, som i år är på en veckodag.

Helglön betalas ut om den anställde annars skulle ha haft vanlig arbetsdag.

Helglönen är samma som timlönen: 142:22 kronor i timmen för den som har upp till två års branschvana, och 144:78 kronor i timmen för den som har mer än två års branschvana.

Almega Serviceföretagen – Serviceentreprenad + 98:61 kronor/timme

Storhelgstillägg gäller från klockan 06.00 på julafton till klockan 06.00 dagen efter annandag jul, den 27 december. Då är lönetillägget 98:61 kronor per timme.

Almega Serviceföretagen – Specialservice + 98:69 kronor/timme 

Storhelgstillägg gäller från klockan 06.00 på julafton till klockan 06.00 dagen efter annandag jul, den 27 december. Lönetillägget är 98:69 kronor per timme.

Almega Tjänsteföretagen – Städ i egen regi + 56:26 kronor/timme

Från julafton klockan 05.00 till klockan 05.00 dagen efter annandagen, den 27 december, är lönetillägget 56:26 kronor i timmen.

Almega Vårdföretagarna – Städ i egen regi + 56:26 kronor/timme

Från julafton klockan 05.00 till klockan 05.00 dagen efter annandagen, den 27 december, är lönetillägget 56:26 kronor i timmen.

Arbetsgivaralliansen Ideella och idéburna organisationer (tillägg beror på lönen)

Från klockan 07.00 på julafton till 24.00 den 27 december ges ett lönetillägg som motsvarar månadslönen delat med 150. 

För den som har avtalets lägstalön 23 937 kronor i månaden (för 20-åringar och uppåt) blir lönetillägget 160 kronor i timmen.

Den som har beredskapstjänst får storhelgstillägg från klockan 07.00 på julafton fram till klockan 24.00 den 27 december. Tillägget är månadslönen delat med 350, vilket blir ett lönetillägg på 68 kronor i timmen för den som tjänar 23 937 kronor.

Arbetsgivaralliansen Idrott (tillägg beror på lönen)

Från klockan 07.00 på julafton till 24.00 på annandagen ges ett tillägg som motsvarar månadslönen delat med 150. 

För den som tjänar 24 395 kronor i månaden (avtalets lägsta lön för 20-åringar och uppåt) blir tillägget 163 kronor i timmen.

Bankinstitutens arbetsgivarorganisation + 46:56 kronor/timme

Storhelgstillägg gäller från klockan 05.00 på julafton till klockan 05.00 den 27 december. Lönetillägget är på 46:56 kronor i timmen.

Fastigo – F-avtalet + 78:70 kronor/timme

Jobb på julafton, juldagen och annandagen klockan 00.00–24.00 ger ett lönetillägg på 78:70 kronor i timmen.

Beredskapsersättningen är 39:90 kronor per timme från klockan 20.00 dagen före julafton till klockan 06.00 den 27 december.

Fremia – Folkets hus och parker + 23:58 kronor/timme  

Från klockan 16.00 på julafton till klockan 06.00 den 27 december utgår det ordinarie ob-tillägget på 23:58 kronor i timmen. Den som jobbar natt, klockan 01.00–06.00, får ett extra tillägg, då läggs 20:78 kronor per timme till ovanstående tillägg.

För den som har beredskap är storhelgstillägget 39:92 kronor i timmen från klockan 20.00 torsdag den 23 december till klockan 06.00 måndag den 27 december.

Fremia – Samhall + 92:50 kronor/timme   

Storhelgstillägg gäller från klockan 06.30 på julafton till klockan 06.30 dagen efter annandag jul, den 27 december. Då är lönetillägget 92:50 kronor per timme.

Fremia – Städ i egen regi + 56:26 kronor/timme 

Från julafton klockan 05.00 till klockan 05.00 dagen efter annandagen, den 27 december, är lönetillägget 56:26 kronor i timmen.

Sobona + 118:90 kronor/timme

Från klockan 18.00 på torsdag den 23 december till klockan 07.00 måndag den 27 december ges ett tillägg på 118:90 kronor i timmen.

För den som har beredskap utgår ett extra tillägg från klockan 19.00 den 23 december till klockan 06.00 den 27 december. Hur stort tillägget är beror på lönen.

Vilket avtal gäller?

Fastighets har 15 olika kollektivavtal med arbetsgivarna. Du kan fråga ditt fackliga ombud vilket avtalsområde som gäller för dig. Du hittar alla Fastighets kollektivavtal på fackets webb.