Börja med att fråga!

Fråga din närmaste chef om arbetsgivaren tagit reda på om det finns några risker i arbetet. Om det finns risker ska skyddsombudet också känna till det.

”Ja – det finns risker”

Om chefen säger ja har du rätt till information om riskerna på arbetsplatsen. Du har också rätt till en särskild introduktion om du arbetar ensam.

”Nej – här finns inga risker”

Om chefen säger nej är det en signal om att allt inte står rätt till. Ta kontakt med skyddsombudet på din arbetsplats eller ett regionalt skyddsombud (RSO) och säg att du är orolig för din arbetsmiljö. Ett RSO kan du hitta via den region du hör till i Fastighets eller ett fackligt ombud på arbetsplatsen.

Ställ frågor!

Du har rätt att fråga om allt du undrar över, så dra dig inte för att fråga chefen. Och skyddsombudet förstås. Bra kontrollfrågor att ställa till chef och skyddsombud är: Vad händer om jag råkar ut för våld eller olycka? Hur får jag kontakt med någon som kan hjälpa mig? Hur snabbt får jag hjälp?

Då ska du inte arbeta ensam!

Om riskbedömningen kommer fram till att du inte ska arbeta ensam kan skyddsorganisationen och facket kräva att arbetet utförs på något annat sätt. Eller att du inte jobbar ensam.

Anmäl till Arbetsmiljöverket!

Om arbetsgivaren inte vidtar några åtgärder kan du eller skyddsombudet anmäla detta till Arbetsmiljöverket.

Om du känner dig ensam

Arbetsgivaren ska göra vad den kan för att organisera ensamarbetet så att det inte blir så betungande. Arbetsmiljöverket föreslår att tiden du jobbar ensam ska begränsas till exempel genom arbetsväxling eller raster och pauser eller genom att du får planerade besök på jobbet.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.