Ungefär 700 av Fastighets medlemmar jobbar på arbetsplatser som har kollektivavtal med Sobona. Många av dessa medlemmar är fastighetsskötare på kommunala bostadsbolag. De berörs nu av det nya avtalet som presenterades i dag mellan SKR, Sobona, Fastighets och ett antal andra fackförbund i den offentliga sektorn.

Konsekvens av nya las

Det nya avtalet är en konsekvens av las-uppgörelsen mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Las-uppgörelsen berör den privata sidan av arbetsmarknaden. Avtalet som presenterades i dag berör den offentliga sidan.

Från den 1 januari 2023 blir pensionerna avgiftsbestämda, de utgår från den anställdes livsinkomst. Avtalspensionen, också känd som tjänstepensionen, höjs. Om du tjänar under 44 375 i månaden höjs din tjänstepension med 1,5 procent.

Över 900 i månaden

I praktiken kan det vara en kraftig höjning för många. En uppskattning från Fastighets är att den som är 30 år i dag och tjänar 35 000 i månaden får ungefär 900 kronor mer i månaden i pension. 

Fördelen för arbetsgivarna är att de får lättare att rekrytera folk när de kan locka med bra pensioner. Och pensionssystemet blir mer förutsägbart.

Nya las blir lag

Hösten 2022 ska nya las bli lag. De olika nya reglerna måste implementeras. Därför har Fastighets och Sobona också avtalat om de nya bestämmelserna för omställning, studiestöd, visstid och turordningsregler.

Till exempel införs tre undantag för turordningsreglerna, i enlighet med nya las. Andra fackförbund som exempelvis Kommunal har lyckats förhandla bort treundantaget.