Lite drygt ett år efter att ett enigt LO sa nej till ett huvudavtal med PTK och Svenskt Näringsliv så har pendeln svängt. 

Först anslöt IF Metall och Kommunal till huvudavtalet, i december 2020. Och i går kväll följde de flesta LO-förbund med.

10 av 14

På ett extrainsatt styrelsemöte röstade 10 av 14 förbund för att LO ska bli en part i det nya huvudavtalet, det som många gånger har kallats las-uppgörelsen

Formellt betyder detta att LO:s styrelse har rekommenderat representantskapet, LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna, att rösta för att LO blir en part i huvudavtalet tillsammans med PTK och Svenskt Näringsliv. Men i slutändan är det fortfarande upp till varje enskilt LO-förbund att bestämma om de vill gå med i huvudavtalet.

Fastighets, Byggnads, Seko och Transport var de fyra förbund som röstade nej på gårdagskvällens möte.

– Jag tycker samma sak som jag har gjort hela tiden. LO ska inte bli en part i huvudavtalet. Då skulle vi legitimera den lagändring som är på väg, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Viktiga omställningsstödet

En anledning till att så många LO-förbund har svängt är frågan om omställningsstöd – stöd och hjälp till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. I maj bjöd LO in till förhandling med Svenskt Näringsliv om den del av huvudavtalet som berör omställning. Anledningen var att parterna i huvudavtalet kommit överens om ett omställningsstöd som är mer generöst än det som finns nu.

LO riskerade att hamna i en situation där vissa medlemmar skulle få ett sämre omställningsstöd än andra.

Fler får del

Förhandlingar har pågått under hösten. Med dagens överenskommelse har LO säkrat att även de förbund, som Fastighets, som står utanför huvudavtalet får ett förbättrat omställningsstöd. Det betyder exempelvis att visstidsanställda och personer som sägs upp av hälsoskäl får hjälp av trygghetsfonden TSL att hitta nytt jobb, något de inte fått hittills, rapporterar tidningen Arbetet.

– Det är bra att LO nu enats om att rekommendera representantskapet att ansluta till huvudavtalet. Jag är också glad över att vi nu kan garantera att de förbund som väljer att stå utanför får ett betydligt bättre omställningspaket, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

LO vill vara med

Det handlar också om att LO inte vill sitta vid sidan om när spelreglerna på svensk arbetsmarknad ritas om.

– Vi kan inte bara sitta och se på när de kör vagnen alldeles själva. Vi ser det som en självklarhet att LO ska vara med och utforma och påverka eventuella framtida förändringar, sa LO-ordförande Susanna Gideonsson på en presskonferens efter beskedet.

I ett pressmeddelande utvecklar Fastighets Magnus Pettersson:

– Jag gillar delar av huvudavtalet, men eftersom det kommer i ett paket där anställningstryggheten försämras kraftigt kan jag inte stå bakom det.

”Saklig grund för uppsägning och turordningsreglerna var röda linjer i förhandlingarna när Fastighets deltog. Det var de viktigaste skälen till att beslutet blev att säga nej till huvudavtalet. Det kommer att förändra maktbalansen på svensk arbetsmarknad till löntagarnas stora nackdel. På den punkten har inget nytt framkommit sedan sist.” skriver Fastighets vidare i pressmeddelandet.